mast elektrisitet

Rekordhøye inntekter fra strømkablene vil redusere nettleia

Hittil i år har Statnett tjent 2,9 milliarder kroner på kabelforbindelsene til nabolandene. Dette er ny rekord for slike inntekter og bidrar til å redusere nettleia Statnett tar inn. De rekordhøye flaskehalsinntektene... Les mer »
motvind

– Statnetts rolle i kraftforsyningen må granskes

I dag tas den nye sjøkabelen til England i bruk, og i dag tidlig har Motvind Norge markert sin motstand mot de senere års unødvendige bygging av stadig flere utenlandskabler. Kablene er... Les mer »
wizz air

Wizz Air varsler søksmål etter flere boikottvedtak

Wizz Air har sendt varsel om søksmål mot flere norske kommuner og fylker, samt det statlige selskapet Statnett. Dette skjer etter flere vedtak om boikott av flyselskapet. Etter inntredenen på det norske... Les mer »
strøm

Statnett legger verdens lengste strømkabel fra Norge til England

Prosjektet North Sea Link er i rute på tross av utfordringer med korona-krisen. Den 720 kilometer lange strømforbindelsen mellom Norge og England er under bygging, og en unik operasjon i Suldalsvatnet markerer... Les mer »
elektrisitet

Statnett fortsetter elektrifiseringen av Norge

I løpet av fjoråret bygde Statnett hele 155 kilometer strømledning i Norge. Siden 2010 har over 1400 kilometer ledning blitt bygd for å sikre trygg strømforsyning og møte kravene til økt elektrifisering.... Les mer »
forex aksjer fond

Statnett selger seg ned i kraftbørsen

Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger nå 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs. Statnett får dermed... Les mer »
elektrisitet

Fortsatt sikker strømforsyning til norske forbrukere

Leveringspåliteligheten på strøm er 99,98 prosent. – Sikker strømforsyning med god kvalitet er en forutsetning i det samfunnet vi har, og det er samtidig vesentlig for å utvikle dette samfunnet videre mot... Les mer »
elektrisitet

Ny analyse: Statnett har høyere kostnader enn andre nettselskap

En ny analyse av europeiske nettselskaper viser at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa. – Analysen viser at kostnadene i Statnett har økt mer enn økningen i anleggsmasse... Les mer »
statnett

Statnett og NTNU samarbeider om datasikkerhet

Statnett og NTNU har signert en femårig samarbeidsavtale om informasjonssikkerhet (cyber security). Målet er å sikre en stadig mer digitalisert kraftsektor i fremtiden. – Informasjonssikkerhet er kompetanse vi trenger i kraftsektoren. Derfor... Les mer »
statnett

Statnett sikrer internett i distriktene

I forbindelse med bygging av nye kraftledninger forsterker Statnett også fibernettet. Det kommer distriktskommuner i hele Norge til gode. Parallelt med nye ledningsprosjekter, forsterker Statnett fiberinfrastrukturen, både som følge av myndighetskrav og... Les mer »