LESERINNLEGG: Via Querinissima, en reise i tid og rom

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune, Region Veneto i Italia og flere samarbeidspartnere i Europa utvikler nå kulturarvruten: Via Querinissima. I juli ble det sendt en søknad til Europarådet for å få ruten godkjent som en europeisk kulturarvsrute.

Av: Christian Torset, Fylkesråd for kultur, klima og miljø.

Ruten strekker seg langs Pietro Querinis reise på 1400-tallet, mellom Heraklion, Røst og Venezia.  Denne reisen førte med seg av nye relasjoner og kunnskapsdeling mellom ulike nasjoner. Denne historien er i dag utgangspunktet for et stort og internasjonalt prosjekt som har fått bred oppslutning og interesse.

På 1400-tallet ble Querini sine beretning om turen til og fra Røst svært populær i Venezia. Fortellingen om nord var ny for venetianerne. Den brakte med seg historien om tørrfisk, men også historien om gjestfrihet og omsorg.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Historie og kultur skaper reiselyst. Reiselivsnæringen i Nordland omsatte for i overkant av 9,7 milliarder kroner i 2018. I tillegg kommer ringvirkningen av reiselivet for eksempel innenfor varehandel og andre serviceyrker. I 2018 var det 8 168 årsverk i næringen. Nordland har hatt en vekst på 63% i antall kommersielle gjestedøgn i perioden 2000-2022. I Nordland hadde vi over 2 millioner gjestedøgn i 2022. Slår vi sammen kommersielle gjestedøgn og tall fra AirBnB hadde Lofoten 267.647 gjesteovernattinger i 2019.

Det nye reiselivet er drevet av opplevelser og møter mellom mennesker. Opplevelser skaper verdier. Lokalsamfunnet og innbyggerne er en sentral del av reiselivstilbudet. Nye bærekraftige tjenester og opplevelser skaper reiselyst og attraksjonskraft. Reiselivet er nå den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportprogram. Regjeringen har et ønske om å bidra til at Norge blir en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

Nordland har eksportert tørrfisk til Europa i flere hundre år. Mange land har bygd opp sine egne mattradisjoner basert på våre råvarer. Kulturarvsruten, Via Querinissima bygger videre på disse tradisjonene. Felles kultur og vennskap har oppstått på grunn av denne handelen. Via Querinissima vil være en overbygning for utvikling av nye opplevelser og å få til ny eksport fra Nordland. Mat og matopplevelse tar nye former og gir nye smaksopplevelser. Fremdeles er det de gamle råvarene vi bruker, bare på nye måter.

Gjennom Via Querinissima bygges det opp et unikt europeisk nettverk fra Heraklion til Røst. Dette nettverket skal bygge videre på gamle tradisjoner og utvikle nye opplevelser med basis i natur-, kultur- og matopplevelser.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

En forutsetning for at reiselivet, sjømatnæringen og kulturaktører i Nordland skal kunne utvikle nye opplevelser på et internasjonalt nivå er gjennom å møte partnere fra hele Europa. Derfor samler nå Region Veneto og Nordland fylkeskommune alle medlemmene i Via Querinissima. Det skjer samtidig med at Røst-operaen settes opp i Venezia og Arena Querini samler sjømatnæringen, kulturaktører og reiselivsnæringen på Arsenale Nord i Venezia. Dette er starten på å bygge et europeisk fellesskap innen bl.a. innenfor reiseliv, kultur og matopplevelser. Kulturarvruten åpner for et felles utviklingsarbeid knyttet til både produktutvikling og markedsarbeid. Vi tar altså i bruk den felles historien, inn i ny og moderne form. Det vil forhåpentlig skape reiselyst med bakgrunn i vår felles historie og våre mattradisjoner.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.