Flere ungdommer kan få lærlingkvote i 2023

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen gjør det enklere for ungdommer å få tildelt lærlingkvoter i fiskerinæringa.

– Regjeringen vil gi flere ungdommer en vei inn i fiskerinæringa. Derfor endrer vi ordningen med lærlingekvoter slik at flere får muligheten til å skaffe seg lærlingkvote, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Med dagens system går lærlinger med alternative utdanningsløp innen fiske og fangst glipp av muligheten til å få lærlingkvote. Da lærlingkvoteordningen ble evaluert i 2021, meldte flere høringsinstanser tilbake at kriteriene for å få tildelt lærlingkvoter var for rigide. Endringen som er foreslått vil fange opp kandidater som normalt vil falle utenfor, og ordningen blir åpnet opp slik at personer som har godkjent lærekontrakt innenfor faget fiske og fangst også kan få tildelt lærlingkvote.

Les også:  Reagerer på Helse Nord-forslag: - Vil ha satsing, ikke nedbygging

– Vi har lyttet til høringsinstansene: Reglene var for strenge og førte til at for mange falt utenfor ordningen. Nå gir vi ungdommer som velger alternativ opplæring samme muligheter som ungdommer som velger tradisjonell opplæringsvei gjennom naturbruk eller fiske og fangst, sier Skjæran.

Regelverket knyttet til lærlinger generelt har endret seg mye siden ordningen med lærlingkvoter ble innført i 2014. Nærings- og fiskeridepartementet ber derfor også Fiskeridirektoratet gjennomgå regelverket på lærlingkvoter for å se om det er behov for andre justeringer og oppdateringer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.