LESERINNLEGG: Pensjonsdiskrimineringen av eldre må stoppes

vidar kleppe

Pensjon skal etter Demokratenes mening sikre muligheten til en verdig pensjonisttilværelse og en økonomisk trygghet i alderdommen til alle nordmenn. Folketrygden skal omfatte pensjonsytelser til alle medlemmene av folketrygden ved oppnådd pensjonsalder.

Pensjon fra folketrygden skal bidra til å sikre at alle får mulighet til en verdig alderdom.

Pensjonsrettigheter opptjenes gjennom innbetaling av premie til folketrygden. Premien skal deles mellom arbeidstaker og -giver. Den enkelte kan selv velge tidspunktet for å ta ut opparbeidet pensjon etter fylte 60 år. Pensjonsytelsen skal stå i forhold til innbetalt premie og opparbeidede rettigheter.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

Det skal fastsettes en minsteytelse som alle har rett til etter fylte 67 år – også de norske som ikke har vært i arbeid eller/og innbetalt premie. Pensjonisten kan velge å ta ut den delen av sin oppsparte pensjons formue, som overstiger garantipensjonsnivået, som en engangsutbetaling – beregnet med utgangspunkt i en på forhånd fastsatt levealder for hvert årskull. Løpende pensjoner ytes livet ut. Demokratene godtar ikke avkortning av opparbeidet pensjon på grunnlag av inntekt, sivil status, eller boforhold.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Demokratene vil derfor fjerne den dypt urimelige avkortningen av grunnpensjonen/garantipensjonen til gifte og samboende pensjonister. Det er uakseptabelt at ny folketrygd gir avkortning av garantipensjonen til pensjonister med lav ytelse, mens de med høyere ytelse ikke får avkortning. Demokratene mener pensjonistene skal ha den samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive og godtar ikke dagens underregulering med 0,75 prosent av løpende pensjoner.

Demokratene finner det umoralsk at mennesker uten tilknytting til landet kan få bedre økonomiske forhold enn de som har tilknytting til Folketrygden gjennom et langt liv. Demokratene mener at landets borgere, de som har slitt, som har strevd, de som er skadet i yrkeslivet, som har gjort sin plikt også skal få sin rett. Derfor vil Demokratene kjempe for de eldre i samfunnet. De skal kunne nyte godt av sine mange år av bidrag. Denne diskriminerende politikken av eldre, vil opphøre hvis Demokratene får bestemme.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

Vidar Kleppe

Tidligere stortingsrepresentant og politisk nestleder for Demokratene

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.