LESERINNLEGG: Nei til pandemi-avtale med WHO

finans helse

I disse dager fram til en gang i 2024 blir det arbeidet verden over med en ny verdensomspennende pandemi-avtale med ukjente konsekvenser i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) som er en del av FN sambandet.

Av: Reinert Skadsem, Styremedlem Norgesdemokratene Oslo.

Alle land tilsluttet WHO fikk fra mars i år mulighet til å uttale seg og komme med innspill til avtaleteksten som er under arbeid, som skal ferdigstilles til signering en gang i 2024. Denne pandemi relaterte avtalen er kjent som «Pandemic Accord»

«Pandemic Accord»-avtaleutkastet går under navnet «WHO CA+», og er på ca. 40 sider med mye repeterende kjedelig tekst. Avtalen går i korte trekk ut på å få verden til samles om en felles politikk for pandemi-beredskap og håndtering når («når» er uthevet fordi man snakker ikke om «hvis») det bryter ut en pandemi. Avtalen har med andre ord tilsynelatende gode intensjoner, men djevelen ligger som vanlig i detaljene. Noe av det jeg kom over, som jeg mener er verdt å kommentere litt om er:

1. Vi snakker om å skape et enormt verdensomspennende byråkrati på linje med EU parlamentet, der man skal skrive rapporter til hverandre vedr. pandemi-håndtering. Allerede i dag betaler medlemslandene ca. 25% av budsjettet til WHO. Norge står på 13. plass som økonomisk bidragsyter. Bill & Melinda Gates Foundation ligger på 2. plass med ca. 10% bidrag til WHO sitt budsjett. Er pandemi-håndtering virkelig verdens viktigste ting? Nok til å mangedoble kontingenten til WHO?

2. Avtalen innebærer at det er WHOs Generaldirektør som skal bestemme om det har brutt ut en pandemi eller ikke. WHO ble beskyldt av Taiwan for ikke å respondere på deres tidlige Corona rapporter i slutten av desember 2019. USA kritiserte i april 2020 WHO med følgende uttalelse: «The WHO once again chose politics over public health.

3. Utkastet bærer preg av at en hel del venstreradikale har fått sette sitt preg på utkastet. Ikke bare skal man forberede seg på pandemihåndtering, men også andre ting som: «respect for diversity», «the promotion of gender equality», «Equity shall be at the centre of pandemic prevention”, “the progressive realization of universal health coverage”, “the drivers of pandemics, such as climate change, biodiversity loss, ecosystem degradation”, “[gender-responsive]/[gender-sensitive]”, “promote racial, ethnic and gender diversity for a better understanding of the safety and efficacy of new vaccines”. Er det tid og ressurser igjen til å drive med pandemihåndtering?

Les også:  Seier for frivilligheten: Frivillige får ta transportoppdrag uten løyve

4. Avtalen legger opp til å samordne medisinkjøp, til og med inngå spesialavtaler med farmasøytisk industri i tilfelle pandemiutbrudd. Når man har et gigantisk byråkrati blir dette fort en gavepakke til store farmasøytiske giganter der man da i praksis utelukker mindre leverandører, eller halvstatlige forskningsmiljøer, til å få ut ny spesialutviklet medisin raskt.

5. Avtalen inneholder et nyord: «infodemic», som betyr «means too much information, including false or misleading information, in digital and physical environments during a disease outbreak. It causes confusion and risk-taking behaviours that can harm health. It also leads to mistrust in health authorities and undermines the public health response». 

Den 5 desember holdt en av de fremste eksperter på mRNA teknologien, som er selve grunnstenen til Korona vaksinene, et foredrag her i Oslo, der han dagen før talte til medlemmer av det britiske parlament. Han har blitt bannlyst og sensurert av myndigheter, presse og teknologigiganter sammen med andre verdensledende eksperter, fordi de hadde andre meninger om Korona-epidemien og håndteringen. Den dag i dag er fortsatt mange videoer og podcaster, med kjente og ukjente personligheter, sensurert bort mange steder — på grunn av diskusjoner om Korona og myndigheters handlinger i forbindelse med korona. En tilslutning til avtalen betyr med andre ord at myndigheter med avtalen i hånd skal bekjempe og sensurere verdensledende eksperter, hvis de ikke mener det samme som myndighetene, som igjen henter sin mening hos WHO.

6. Avtaleteksten innledes også av en meget merkelig påstand som jeg ikke helt begriper: «In recognition of the catastrophic failure of the international community in showing solidarity and equity in response to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic
Hva menes med katastrofal svikt?
Hva var det som sviktet?

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Pressen her i landet, i alle fall det siste året, har vist svært liten interesse for denne avtalen, utenom en debatt på NRK og noen få artikler i alternative medier. Jeg kom likevel over en nyhet om denne avtalen som gjorde at jeg fikk lyst til å vite mer, da pressen ikke ser ut til å kunne eller ville informere meg. Jeg sendte derfor inn, via e-post, noen spørsmål til utenriksdepartement og helsedepartement 1. juni i år vedr. «Pandemic Accord», som det begynte å forhandles om fra mars i 2023:

– Hva har regjeringen/departementene hatt av innspill til denne avtaleteksten?

– Hva har Norge prøvd å forandre på?

– Jobber regjeringen med dette eller opererer departementene på egen hånd?

– Hvem er Norges leder for dette? 

– Er noen komiteer i Stortinget involvert i dette?

– Hva vil avtalen slik den foreligger nå ha å si for Norge? 

– Mister Norge suverenitet med denne avtalen?

Jeg mener dette var greie spørsmål. Jeg fikk et brev tilbake fra Helsedepartementet datert 27 juni med svada og delvis svar på 2 av spørsmålene (som de kunne ha svart på i løpet av 3 dager). 5 juli sendte jeg derfor ny e-post til helsedepartement for å få svar på de øvrige spørsmål. Den 21. august får jeg brev fra Helsedepartement: «Med bakgrunn i departementets totale arbeidsmengde, finner vi ikke å kunne prioritere å svare på ytterligere henvendelser om de pågående forhandlingene. Vi viser til våre tidligere svar i saken. Denne saken er avsluttet fra departementets side.»

Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement ønsker/evner ikke å svare på om hvilke innspill de har kommet med til denne avtalen eller hva de har prøvd å forandre på. Ikke ønsker/evner de å fortelle hva denne avtalen har å si for Norge. Jeg vet ikke hva som er mest skremmende/kritikkverdig? Om myndighetene ikke ønsker å fortelle hva de holder på med, eller ikke forstår hva de holder på med? Er det maktarroganse eller inkompetanse som gjør at de ikke vil svare på spørsmål fra en borger som skulle vært stilt av pressen?

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Et stort spørsmål er også hvorfor ikke pressen ikke har vist mer interesse for denne avtalen? De etablerte politiske partier har også vært helt tause om denne avtalen, ut ifra det som jeg har fått med meg. Jeg finner det meget merkelig med tanke på de potensielle politiske konsekvenser den har og ikke minst hvordan avtalen legger opp til samarbeid med presse og myndigheter. «Pandemic Accord» er uansett en avtale, minst på nivå med ACER, der ACER har fått masse omtale i presse og politisk debatt. I slutten av 2018 signerte Norge FNs migrasjonsplattform også kalt for Marrakech-avtalen. Den dag i dag vet vi enda ikke konsekvensene av denne avtalen, ei heller hvor bindende den faktisk er. Marrakech avtalen ble ikke tatt opp i pressen før omtrent to uker før signering, noe som også fort kan skje med «Pandemic Accord» avtalen. Er dette en tjenesteforsømmelse eller bevisst handling fra den norske pressen som feilaktig omtaler og ser på seg selv som folkets vaktbikkje? 

Min mening er at Norge ikke bør signere denne avtalen på grunnlag av det som har kommet fram. Jeg vil likevel legge til at om Norge slutter seg til denne avtalen eller ikke, i utgangspunktet er irrelevant i forhold hva vi allerede har forpliktet oss til gjennom å være medlem i WHO. Artikkel 19 og 21 i WHO traktaten har allerede gjort at «Pandemic Accord» blir det nye regimet hvis 2/3 av medlemmene stemmer for denne avtalen. «Pandemic Accord» er i praksis bare en del av det som blir den offisielle politikken som skal føres i WHO. Dette forsterker min bekymring om at Helsedepartement ikke har noen innspill til denne politikken da de folkene stort sett logrer for alt som har med FN å gjøre.

Man kan bare undres over hvorfor den norske presse ikke finner avtalen verdt å skrive om?

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.