LESERINNLEGG: Hvem har ansvar for de voldsutsatte barna?

stine sofie

Vi bor alle i en kommune – og alle kommuner har ansvar for å gi gode oppvekstsvilkår til barna som bor der. Det gjelder også barn som er utsatt for vold og overgrep. Den dårlige nyheten er at kommune-Norge ikke tar det ansvaret de har for de mest sårbare barna. Den gode nyheten er at det er mulig å gjøre noe med det.

Siden åpningen i 2016, har over 800 volds- og overgrepsutsatte barn og deres trygge voksne hatt opphold på Stine Sofie Senteret. Vold og overgrep rammer mange aspekter av en families liv, og tilbakemeldingene fra familiene viser at det er store forskjeller i hvordan de opplever å bli ivaretatt i hjemkommunen. Noen får god støtte og oppfølging – men altfor mange strever med å få oversikt, og en god og sammenhengene hjelp. På senteret har vi et eget oppfølgingsteam som gir de voksne gode råd og hjelp til hvordan de og barna kan få det de trenger fra hjelpeapparatet i hjemkommunen. Likevel holder det ikke med hjelp til å finne frem i systemet, dersom systemet ikke fungerer. Barnevoldsutvalgets rapport, Svikt og svik, slår fast at det er en massiv systemsvikt i det offentlige hjelpeapparatet, og at de voldsutsatte barna ikke får god nok hjelp og oppfølging. Sammen med den knusende dommen leverte utvalget en rekke forslag til daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Siden har det vært stille. 

Les også:  LESERINNLEGG: Bibliotek = bolyst

Mye må gjøres på nasjonalt nivå, men kommunene må organisere seg på en måte som sikrer en helhetlig ivaretakelse av de volds- og overgrepsutsatte barna. Barneombudets rapport, «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes», forteller oss at hjelpen i dag ikke foregår på barnas arena, at oppfølgingstilbudet ikke tar utgangspunkt i barnets behov, og at ingen har et særlig ansvar for barn utsatt for vold og overgrep. Kommunens tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn og unge må være et helhetlig og koordinert tilbud på barnas premisser. Det er kommunenes ansvar! Alle barnehager og skoler må sette vold og overgrep på timeplanen, samtidig som de ansatte må gis nødvendig handlingskompetanse til å kunne avdekke og hjelpe. Det er kommunenes ansvar! Fødselsforberedende kurs og foreldreveiledning på helsestasjon er en viktig arena for å forebygge vold mot de minste barna. Begge deler må være tilgjengelig og kostnadsfritt for alle. Også det er kommunenes ansvar!

Les også:  St. Eystein skole i Bodø feirer 20 år!

Et menneskes liv er ikke organisert slik våre systemer er. Systemene må tilpasse seg familiene, ikke motsatt. Gis det ikke hjelp tidlig, kan det gi store konsekvenser for resten av livet – både psykisk og fysisk. Alle bor i en kommune – det er der de må få hjelp! Til høsten er det lokalvalg. Det er en anledning for politikerne til å love noe de bør holde. 

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Kristin Stokke
Daglig leder, Stine Sofie Senteret

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.