LESERINNLEGG: Frihet til å kunne velge bilen

ratt subaru

Fremskrittspartiet mener at alle skal ha rett til å velge bilen som transportmiddel i både by og bygd.  Bilen er vårt mest fleksible transportmiddel og står for mer enn 80% av persontransporten.

Av: Frank Sve, samferdselspolitisk talsmann (FrP).

Bilen gir et solid bidrag til å gjøre hverdagen enklere for mange. Fremskrittspartiet sier derfor nei til særskilte reguleringer og forbud mot bruk av bil. I mange byområder er det etablert samferdselspakker som har til hensikt å hindre bilbruk samtidig som folk som bruker bil skal måtte finansiere andre trafikanters transporthverdag gjennom bompenger. Fremskrittspartiet avviser nullvekstmålet for biltrafikk og mener det er et offentlig finansielt ansvar å bygge ut veier samt infrastruktur for kollektivtrafikk.

Les også:  Nå får Sortlandsbrua nytt lys

For folk som kjører mye eller bor i distriktene innebærer dagens elbilteknologi et betydelig steg tilbake i praktisk bruk. Fremskrittspartiet mener at alle som ønsker det skal ha mulighet til å kjøpe ny  bensin- eller dieselbiler også etter 2025, dette har vi også fremmet forslag om i Stortinget.

Fremskrittspartiet er garantisten for at du skal kunne velge bilen som transportmiddel og som bilkjøper selv får velge også etter 2025. Der andre partier ser på bilen som en avgiftspolitisk melkeku vil Fremskrittspartiet redusere særavgiftene på bil og bilbruk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.