LESERINNLEGG: Bruker døde dyr for å felle mer jerv

Naturvernforbundet

Mer enn femti døde jerver ble inkludert i bestandstallet da årets jaktkvote på jerv ble bestemt. Det har igjen medført en altfor høy jaktkvote på det sterkt truede dyret. Nå frykter vi bruk av jakt inne i hiene for at kvoten skal fylles.

Av Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold, Naturvernforbundet.

I årets lisensjakt på jerv har rovdyrnemndene gitt tillatelse til å skyte 140 dyr av en bestand på omtrent 300 voksne jerv. Kvoten inkluderer hele 84 jervetisper. Det er fullstendig uforsvarlig å gi tillatelse til å skyte så mange dyr. Det virker som rovviltnemndene glemmer at de er satt til å forvalte et sterkt utrydningstruet dyr. 

Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på jerven fordi mye av den europeiske bestanden lever i Norge. Slik det har vært de siste årene, er det ikke det vi gjør. Før jaktsesongen startet i fjor høst var det 49 levende jervekull i Norge. I bestandsgrunnlaget har imidlertid nemndene inkludert 14 døde ynglinger, minst 54 døde dyr. I stedet for å trekke fra de døde dyrene, la nemndene bruttotallet på 63 kull til grunn da jaktkvoten ble bestemt. 

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Det er ikke første gang jervekvoten blir satt på denne måten. Det er nå på høy tid at rovdyrnemndene slutter å inkludere døde jerver og ødelagte ynglinger i grunnlaget for jaktkvoter. Dette gir et totalt feil bilde av bestanden, og det skaper bare konflikter fordi mange tror at det er mer levende jerv i fjellet enn det som faktisk er tilfellet.

I sesongens lisensjakt, som startet 10. september og varte til 15. februar, ble 64 jerver skutt. Naturvernforbundet frykter nå at det igjen skal gis grønt lys til hijakt for at den altfor høye kvoten skal fylles. Det foregår på den måten at Statens naturoppsyn går inn in hiene og skyter ut dyrene. Slik jakt er fullstendig uakseptabel og bryter med målet om bærekraftig forvaltning av ville dyr. En slik jaktform strider med vanlig jaktetikk og brukes ikke på andre ville dyr. 

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Problemet er at de altfor høye jaktkvotene fører til et sterkt press på myndighetene, som ofte «gir etter» for beitenæringen som krever bruk av helikopter og snøskuter for å skyte enkeltdyr og jervetisper med nyfødte valper utover våren. 

Norge har tillatt hijakt i en årrekke. Etter at omkring 60 jerver var skutt på lisensjakt i fjor ble det våren 2020 i tillegg skutt 23 voksne jerver. Etter det ble 5 tipser og 21 valper drept i 9 forskjellige hiuttak samt at det i fem ynglehi kun funnet døde valper. Alle disse 54 døde dyrene ble regnet med som del av jervebestanden da jaktkvoten ble bestemt. Årets jaktkvote er satt til 140 dyr, nesten halvparten av de voksne dyra i den kjente norske bestanden. 

Naturvernforbundet krever nå at miljømyndighetene innfører bruk av nettotall for ynglinger og totalbestand, slik at kvotene blir reelle i forhold til antall levende dyr i naturen. Dagens praksis er ulogisk, konfliktdrivende og fører til krav om at Statens naturoppsyn må ut og skyte dyrene som «står igjen på kvoten». Det er på høy tid å bruke riktig kunnskap. En lisenskvote skal heller ikke tolkes som en kvote som må skytes, koste hva det koste vil. Dette er en maksimumskvote som kan skytes, men som i Norge hvert eneste år settes altfor høyt.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Jerven står som sterkt truet på den norske rødlisten og den er fredet. Stortinget vedtok i 2004 et eget bestandsmål for jerv på bare 39 ynglinger, lavere enn det som den gang ble faglig anbefalt. Dette er fordelt på åtte regioner, med sine egne bestandsmål.

Naturvernforbundet mener at målene er altfor lave til at jervene skal kunne utvikle en langsiktig levedyktig bestand slik naturmangfoldloven krever. Dagens forvaltning baserer seg på innvandrende jerv fra Sverige som har dobbelt så høy bestand. Norge forvalter en viktig del av den europeiske bestanden. Det betyr at vi har et spesielt, internasjonalt ansvar for dem. Slik det er i dag, svikter vi det ansvaret.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.