Langsiktig pilegrimssatsning gir gode resultater

nidaros

Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, ble offisielt åpnet av HKH kronprins Haakon 29. juli 1997. De merkede rutene utgjør et nettverk av pilegrimsleder fra alle himmelretninger.

– Norge er det eneste landet i Europa som har en overordnet plan og en koordinert nasjonal innsats for å tilrettelegge for vandringer langs historiske pilegrimsleder. Den norske modellen vekker stor interesse internasjonalt, og stadig flere samarbeidsparter fra andre land kommer til Norge for å lære og bli inspirert. Utviklingen de siste årene med rundt 20% årlig vekst i antall vandrere, viser at strategien vår har lyktes, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I takt med økt interesse for pilegrimsfenomenet har det vært en jevn og god vekst i antallet vandrere og reisende langs pilegrimsledene.

Les også:  Fjellferie i sommer? Dette må du tenke på

– Vi begynner nå å se de langsiktige resultatene av de statlige prioriteringene av arbeidet med å tilrettelegge for vandringer og reiser langs de gamle ferdselsrutene mot pilegrimsmålet Nidarosdomen, sier leder ved Nasjonalt pilegrimssenter Hans Morten Løvrød.

Nasjonalt pilegrimssenter skal oppfylle sentrale målsettinger innen kultur, kirke, næring og miljø. Folkehelsedimensjonen er viktig, og satsningen skal ha en tydelig bærekraftsprofil.Senteret koordinerer den offentlige pilegrimssatsingen og samarbeider tett med de 12 regionale pilegrimssentrene som ligger langs de mest brukte ledene.

– De regionale sentrene har vært en kritisk suksessfaktor i oppbygging, utvikling og drift av pilegrimsledene. Oppgavene som disse sentrene utfører er avgjørende for å bidra til lokal og regional forankring og eierskap til satsingen. Sentrale oppgaver de regionale sentrene følger opp er å sikre god merking, gode overnattingstilbud, åpne kirker, et aktivt samarbeid med kommuner og fylker og god informasjon til pilegrimer, media og turoperatører, fortsetter Løvrød.

Les også:  Slik blir ladesommeren

Nasjonalt pilegrimssenter har i år mottatt 8,6 millioner kroner fra Kultur- og likestillingsdepartementet som øremerkede tilskuddsmidler til fordeling mellom de 12 regionale sentrene.

– Internasjonale samarbeidspartnere kommer nå til Norge for å lære og la seg inspirere av hvordan vi jobber med pilegrimssatsningen her, det er en solid anerkjennelse til det arbeidet som gjøres, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Pilegrimsleden er et unikt kulturhistorisk reiselivsprodukt. Pilegrimsleden er en arena for stillhet og refleksjon, for enestående naturopplevelser og mestring på mange plan. Dette er noe mange føler behov for i en verden som kan oppleves både utrygg og stressende.

Les også:  REMA 1000 har aldri solgt mer grillmat

– Pilegrimsarbeidet er avhengig av de statlige tilskuddene for å kunne opprettholde og  videreutvikle tilbudet. Vi ser at den statlige grunnfinansieringen utløser lokal og regional  medfinansiering og åpner muligheter for egeninntjening ved de regionale sentrene. Årets tildeling vil bidra til at vi kan tilrettelegge for at stadig flere mennesker i tida framover kan komme seg ut og oppleve «Pilegrimsleden – en reise som berører», avslutter Hans Morten Løvrød.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.