Krever feriepenger utbetalt før ferien

forbrukslån

Hvis arbeidsgiver ikke kan utbetale feriepenger i sommer, kan arbeidsgiver heller ikke pålegge deg å avvikle ferie uten lønn, mener arbeidstakerorganisasjonen NITO.

– Feriepenger er opptjente rettigheter som de ansatte har. Formålet med feriepengene er å kompensere for lønnsbortfall under ferieavvikling. Ansatte som ikke får utbetalt feriepenger, kan heller ikke pålegges å ta ut ferie uten lønn, sier Malin Rogne, advokatfullmektig i NITO.

Les også:  Frykter reisekaos i sommer

Ifølge Rogne har arbeidstaker rett til lønn for sitt arbeid. Under ferieavvikling skal det ikke arbeides, og arbeidstaker har i utgangspunktet ikke krav på lønn for disse dagene.

– Feriepengene skal kompensere for dette. Derfor er også ferielovens system slik at feriepengene skal utbetales sammen med siste lønning før ferien tar til, og senest en uke før ferien begynner.

– Alternativt kan arbeidsgiver betale lønn når arbeidstaker avvikler ferie, og utbetale den delen av feriepengene som overstiger vanlig lønn i juni. Det vil i praksis si at arbeidstaker får utbetalt alle opptjente feriepenger samtidig som det trekkes fem ukers lønn for ferieavvikling i juni, uavhengig av når på året ferien faktisk er avviklet.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

Hun anbefaler arbeidstakere som opplever at de blir stående uten lønn eller feriepenger i sommer til å kontakte advokat.

Rogne påpeker at dersom arbeidsgiver ikke kan utbetale feriepenger i forkant av ferieavviklingen, må arbeidsgiver dekke lønn under ferien, så arbeidstaker ikke blir stående uten noen form for inntekt.

– Det samme må gjelde for permitterte arbeidstakere, som ikke har rett til dagpenger under ferieavvikling. En annen løsning ville stride imot ferielovens formål.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.