– Statnetts rolle i kraftforsyningen må granskes

motvind

I dag tas den nye sjøkabelen til England i bruk, og i dag tidlig har Motvind Norge markert sin motstand mot de senere års unødvendige bygging av stadig flere utenlandskabler.

Kablene er bygd av Statnett, og markeringen foregikk utenfor Statnetts kontorer i Nydalen i Oslo. Motvind Norge og Industriaksjonen har i dag sendt brev der man ber Riksrevisjonen foreta en full gjennomgang av Statnetts rolle i den store utbyggingen av nye utenlandsforbindelser siden Statnett ble opprettet 1.1.1991.

Stein Malkenes daglig leder i Motvind Norge overrakte kopi av brev til Henrik Glette som er kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Les også:  Slik blir ladesommeren

– Ingen av utenlandsforbindelsene som er bygd etter at sjøkabelen Skagerak 3 til Danmark ble tatt i bruk i 1993, er nødvendige for at Norge skal ha full forsyningssikkerhet. Dette gjelder en 4. kabel til Danmark, en til Nederland, en til Tyskland og den som i dag tas i bruk til England. Hovedeffekten av kablene er at de importerer Europas tradisjonelt høyere strømpriser, og gjør at den konkurransefordelen som lave strømpriser har gitt oss i Norge, gradvis blir mindre og mindre, sier Stein Malkenes daglig leder i Motvind.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– De stigende strømprisene vi nå opplever, og som er et resultat av kablene, vil også gi stort press på naturen og økt naturtap. De vil øke presset for å tillate utbygging av mer vindkraft i det vi har igjen av verdifull natur i alle deler av landet. I tillegg ser vi økt effektkjøring i regulerte vassdrag og dramatisk nedtapping av magasiner som gir store økologiske konsekvenser, fortsetter Malkenes.

Motvind Norge og Industriaksjonen krever at myndigheter snarest går grundig inn i all muligheter til å ta kontroll over produksjon og distribusjon av kraft på en måte som tjener samfunn og natur samlet, og ikke ut fra hva som tjener en kommersiell kraftbransje.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Det er på tide med en full gjennomgang av energipolitikken. I den sammenhengen er det positivt at Arbeiderpartiet har programfestet å nedsette en Energikommisjon når ny regjering tiltrer. For å sikre en prosess og resultat bygd på bærekraftprinsippene, bør kommisjonens sammensetning reflektere frivillig sektor samt naturkompetanse, avslutter Malkenes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.