Kompensasjonsordningen nå åpen for alle

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

En ny innsynsløsning vil gi opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra kompensasjonsordningen.

Lørdag 18. april åpnet portalen for kompensasjonsordningen for næringslivet under navnet kompensasjonsordning.no. Finansdepartementet har tidligere varslet at en innsynsløsning skulle komme kort tid etter lanseringen av kompensasjonsordningen. Nå er løsningen klar.

– På rekordtid fikk vi på plass kompensasjonsordningen som skal redde norske arbeidsplasser og bedrifter. Nå er jeg er veldig glad for at vi også kan lansere en innsynsløsning med omfattende og lett tilgjengelig informasjon. Denne åpenheten er viktig for legitimiteten til hele kompensasjonsordningen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Det er Skatteetaten som har fått oppdraget med å forvalte kompensasjonsordningen. Innsynsløsningen skal ligge på Skatteetatens nettsider under adressen kompensasjonsordning.no/innsyn. Den blir oppdatert klokken 09.00 hver dag, også i helgene.

– Innsynsløsningen vil gi offentligheten mulighet til å følge med på bruken av felleskapets penger i kompensasjonsordningen. Det er en styrke for hele ordningen at journalister, forskere og andre har innsyn i at ordningen forvaltes i tråd med regelverket. En slik praksis har likhetstrekk med den åpenhet som vi praktiserer i forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

Kan lastes ned
Innsynsløsningen, som vil være åpen for alle, vil gi søkemuligheter og vil ha funksjonalitet for nedlastning av data i ulike filformater (CSV og JSON). Både komplette datasett og spesifiserte uttrekk kan lastes ned, eksempelvis avgrenset gjennom bruk av næringskode eller fylke.

Det vil være mulig å søke på alle tilgjengelige opplysninger i det underliggende datasettet, herunder navn, organisasjonsnummer, geografisk tilhørighet, tildelt beløp, justeringsfaktor m.m. Tildelt beløp skal offentliggjøres slik det fremgår av Skatteetatens vedtak.

Les også:  LESERINNLEGG: Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen!

Støtte som tildeles gjennom kompensasjonsordningen kan for øvrig omfattes av regelverket i lov om offentlig støtte med forskrift. Det betyr at støtte tildelt gjennom kompensasjonsordningen også kan bli offentliggjort på Brønnøysundregistrenes nettsider under Register for Offentlig Støtte (ROfS).

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.