Investorer forventer datasenter-boom

data nett

2018 ble et rekordår for investeringer i datasentre i Europa. I følge en rapport bestilt av det globale advokatfirmaet DLA Piper, vil denne trenden forsterkes ytterligere i årene fremover.

50 ledere innen bank- og finanssektoren, investormiljøer, telekommunikasjonsbransjen, samt drivere og utviklere av datasentre har besvart undersøkelsen som ble gjennomført av Acuris Studios i tredje kvartal 2019. Respondentene holder til i et bredt utvalg av europeiske land, inkludert Norden.

Hele 92% av respondentene i undersøkelsen forventer at den samlede verdien av investeringene i Europas datasenterinfrastruktur vil øke betraktelig i løpet av de neste 24 månedene.

Datasentre benyttes til ekstern lagring, prosessering og distribusjon av store datamengder og antas for tiden å binde opp 3-4% av verdens kraftproduksjon.

I følge rapporten «European Data Center Investment Outlook: Opportunities and Risks in the Months Ahead», forventes det en økning i investeringer på mellom 10% og 29% i løpet av de neste to årene.

Les også:  NetOnNet: Tilbyr 10 års garanti på TVer!

Data fra Acuris viser at det i første halvår av 2019 allerede har vært en betydelig økning i investeringene – hvor 1 milliard euro har flommet inn i datasentre-markedet i første halvår alene, sammenlignet med totalt 1,5 milliarder euro for hele 2018.

Usikkerheten knyttet til Brexit har skapt uro i markedet. Samtlige respondenter mente at Brexit har hatt en negativ innvirkning på markedet, og 56% av investorene gikk så langt som å si at den negative effekten har vært «betydelig». Samtidig har den svake utviklingen til det britiske pundet gjort investeringer i infrastruktur i Storbritannia attraktivt for investorer med tilhold i eurosonen.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringens statsbudsjett får karakter «Ikke bestått»

I en stadig mer sammenvevet verden, med voksende behov for datalagringsfasiliteter, forventer respondentene at leiekostnadene vil øke. Over en tredjedel forventer at økningen vil være på 10% eller mer.

Flertallet av de spurte peker på Tyskland som det europeiske landet som vil se den største veksten i prosjektinvesteringer de neste 24 månedene. Det forventes også at Storbritannia vil nyte godt av veksten, sammen med Nederland og Frankrike.

Partner DLA Piper UK, Martin Nelson-Jones, kommenterer funnene:

– Investeringer i europeiske datasentre har tilspisset seg den siste tiden, og transaksjonsverdiene har nådd nye høyder. Tall for første halvår av 2019 gir en sterk indikasjon på at vi kan forvente nok et rekordår. Selv om det er langt fra risikofritt, er datasentre attraktive investeringsobjekter for mange investorer.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Anthony Day, spesialist på immaterialrett og teknologi i DLA Piper, følger sin kollega:

– Hva gjør datasentre så attraktive for mange investorer? Mens investeringene kan innebære et høyere risikonivå sammenlignet med annen infrastruktur, øker etterspørselen etter big data, nettskytjenester, kunstig intelligens og Internet of Things betraktelig. Makrotrenden er at disse teknologiene gir betydelig økt etterspørsel etter data og digitale tjenester og i forlengelsen av dette, bygninger og utstyr som må til for å fasilitere bruken.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.