Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

Nærings- og fiskeridepartementet

18. mai er den internasjonale dagen for kvinner i maritim næring, en årlig begivenhet initiert av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO). Formålet med dagen er å synliggjøre kvinners deltakelse i næringen og fremheve arbeidet som gjøres for å inkludere flere kvinner.

– Dette er en viktig markering og et tydelig signal om at vi både ønsker og trenger en mer likestilt maritim næring. Likestilling er både en viktig verdi i seg selv, og nøkkelen til et godt arbeidsmiljø, innovasjon og til å sikre fremtidig verdiskaping, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Maritim sektor er en internasjonal næring hvor konkurransen er stor. Næringen, som omfatter blant annet rederier, verft, utstyrs- og tjenesteleverandører, sikrer verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten. Næringen må tiltrekke seg arbeidskraft og opprettholde sitt konkurransefortrinn i møte med endringer i samfunnet, og det er avgjørende å sikre rekruttering fra hele befolkningen. Fiskeri- og havministeren oppfordrer alle til å markere denne viktige dagen og til å støtte kvinner i maritim næring.

– Dagen gir oss anledning til å reflektere over de fremskrittene vi har gjort mot likestilling i maritim næring, samtidig som vi erkjenner at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Holdninger og arbeidsmiljø er blant de store utfordringene som må adresseres. Vi arbeider aktivt med dette i oppfølgingen av regjeringens likestillingsstrategi, og i det pågående arbeidet med en samarbeidserklæring med næringen, sier fiskeri- og havministeren.

For første gang deler også IMO i dag ut sin likestillingspris, IMO Gender Equality Award. Denne prisen anerkjenner individer som har gjort betydelige innsatser for å fremme kjønnslikestilling og styrke kvinner i maritim sektor. Prisen går til tidligere president i Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA), Despina Panayioto Theodosiou fra Kypros.

– Theodosiou har gjort et enestående arbeid med å fremme likestilling i maritim sektor gjennom sin presidentperiode både nasjonalt og globalt. Hun er en verdig mottaker av IMOs første likestillingspris. Gratulerer så mye til henne, sier fiskeri og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.