Inneklima-bombe: Ventilasjonsanlegg kan gjøre mer skade enn gagn

vinter jul

De fleste moderne boliger har innebygde mekaniske ventilasjonsanlegg. Men bare de færreste er klar over at standardfiltrene må oppgraderes dersom skadelige partikler skal holdes ute fra hjemmet.

Uansett om du bor i byen eller på landet, eksponeres du daglig for skadelige luftbårne partikler. Bor du i byen, er konsentrasjonen som regel høyere, og her er det både trafikk og vedrøyk som er de store synderne. På landet er det oftere naboens vedrøyk som trenger inn i boligen.

Resultatet kan være konsentrasjons- og søvnvansker for hjemmets beboere. Men de skadelige partiklene forårsaker også høyere dødelighet – spesielt for personer med lunge- og hjerte- og karsykdommer. Partikkelforurensning er også kreftfremkallende. 

I Byggteknisk forskrift står det at Boenheter skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m 3 per time per m 2 gulvareal når boenheten er bebodd. I mange moderne boliger betyr dette mekanisk ventilasjon, og det er nærliggende å tro at det bidrar positivt til inneklimaet. Men en ny studie fra Rådet for Grøn Omstilling i Danmark viser at ventilasjonsanlegg kan ha motsatt effekt og være skyld i at det kommer flere skadelige partikler inn i hjemmet, blant annet gjennom røyk fra naboens vedovner og peiser.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Den gode nyheten er at det er enkelt å gjøre ventilasjonsanlegget til en nyttig ressurs i kampen mot de skadelige partiklene. 

– Det er filteret i ventilasjonsanlegget ditt som kan beskytte deg mot helseskadelige partikler utenfra. Dessverre leveres de aller fleste mekaniske ventilasjonsanlegg i utgangspunktet med grovfiltre som standard, filtre som ikke fanger opp partiklene i avgasser eller osen fra vedovner, forteller Henrik Friis, administrerende direktør i Filterhuset.no, som produserer ventilasjonsfiltre for alle ventilasjonsanlegg på markedet. Han legger til:

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

– Skal ventilasjonen virkelig gjøre en forskjell for inneklimaet, må man skifte til et finere filter, da standardfilteret slett ikke er godt nok til å fange opp de helseskadelige partiklene. Et godt filter kan fange opp partikler helt ned til 1 mikrometer. I de fleste boligventilasjonsanlegg er det mulig å fjerne opp til 63 prosent av de skadelige mikropartiklene. En svært stor del av partikler fra eksterne forurensningskilder blir dermed filtrert ut. Til sammenligning fjerner et standardfilter vanligvis bare 10 til 20 prosent.

Hos Filterhuset og Rådet for Grøn Omstilling er man enige om at det er viktig å informere boligeiere om begrensningene ved standardfiltrene, og at politisk interesse for emnet er vesentlig for å komme problemet til livs. 

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

– Mange vil automatisk tro at de er tilstrekkelig beskyttet med det anlegget bygningen er oppført med. Men mangelen på kunnskap om standardfiltre kan få alvorlige konsekvenser. Ta for eksempel personer med luftveissykdommer som spesifikt kjøper ny bolig fordi de feilaktig tror at ventilasjonsanlegget er med på å skape et godt og trygt inneklima for dem. Hvordan skal de kunne vite bedre hvis de ikke informeres om problemet, sier Henrik Friis. 

Kåre Press-Kristensen legger til:

– Hvis det for alvor skal gjøres noe med problemstillingen, må politikerne trå til. Det har lenge vært politiske diskusjoner om vedfyring, men det bør også jobbes med å finne bedre og mer varige løsninger i forhold til ventilasjonsanlegg og filtrene de som standard leveres med.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.