Idrettspresidenten med tre viktige krav under WADAs verdenskonferanse

norges idrettsforbundet

– Vi må styrke uavhengigheten og finansieringen i antidopingarbeidet, i tillegg må det være åpne høringer i dopingsaker både nasjonalt og internasjonalt.

Det sa Idrettspresident Berit Kjøll under WADAs verdenskonferanse i den polske byen Katowice tirsdag 5. november. 

Konferansen varer i tre dager og samler idretten, myndighetene, antidopingorganisasjoner og andre som jobber på antidopingfeltet. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)stiller med en delegasjon på fem personer, med Idrettspresident Berit Kjøll i spissen.

– Det er svært viktig at NIF deltar aktivt på slike internasjonale møteplasser. Her er både idretten, myndigheter og antidopingbyråer samlet. Konferansen er en unik arena for både å tilegne seg ny kunnskap, og til å formidle norsk idretts verdier og synspunkter på antidopingarbeidet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

WADA og de nasjonale antidopingorganisasjonenes uavhengighet er noe NIF og idrettspresident Berit Kjøll vil adressere under sin taletid på konferansen. Styret i WADA treffer mange beslutninger som er inngripende for både idrettsorganisasjoner og utøvere. Styrets uavhengighet må ikke kunne trekkes i tvil. WADA har igangsatt en omfattende prosess for å styrke uavhengigheten og bedre interne prosesser. NIF støtter dette arbeidet, men mener WADA må gå lenger.

–  Det er helt avgjørende at det er tillit til at WADAs beslutninger ikke påvirkes av utenforliggende hensyn eller press fra idretten eller myndigheter. Jeg vil derfor understreke behovet for at hele WADAs styre bør bestå av personer uten tilknytning til myndigheter, idretten eller antidopingorganisasjoner sier Kjøll og legger til;

Les også:  Svømming: Ny norsk rekord og VM semifinale

– Også nasjonale antidopingorganisasjoner må bli mindre sårbare for ytre påvirkning, både fra idretten og myndighetene nasjonalt. Regler som styrker deres uavhengighet er viktig, men regler er ikke alt. Det må være tilstrekkelig med ressurser for å sikre dette, og WADAs tilsynsfunksjon må styrkes. Vi må unngå flere tilfeller som i Russland, sier Berit Kjøll.

Idrettspresident Berit Kjøll vil i sin tale til forsamlingen også ta til orde for å etablere et fond for å styrke antidopingarbeidet.

– Vi ønsker at våre utøvere som deltar internasjonalt skal møte utøvere som har vært underlagt et kompetent antidopingarbeid. Så lenge ressurser er så forskjellige nasjonalt, kan vi ikke forvente at alle land har ressurser til dette arbeidet, sier Kjøll.

Påtroppende WADA-president Witold Bańka har annonsert at han ønsker at det skal etableres et fond for å støtte antidopingarbeidet der det ikke er tilstrekkelige ressurser nasjonalt.

–  Dette er noe også NIF har foreslått overfor WADA, og noe vi håper også vil få støtte til fra de andre deltakerne på konferansen, avslutter Kjøll.

Les også:  Ajax hadde flaks: Glimt ute av Conference League

World Anti-Doping Code (WADC) og de internasjonale standardene har vært gjenstand for en omfattende revisjonsprosess som begynte i desember 2017, og avsluttes denne måneden. WADA har fått flere tusen innspill, og NIF har bidratt med innspill i alle høringsrundene.

–  Vi har vært svært engasjert i antidopingarbeidet, og er tydelig på hvilke temaer som er viktig for norsk idrett. Revisjonsprosessen har strukket seg over to tingperioder, og både det forrige og det sittende Idrettsstyret har vært involvert i arbeidet. Det er særlig gledelig at også utøverne, gjennom NIFs utøverkomité, har vært engasjert i arbeidet med å gi innspill i revisjonsarbeidet, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

Med i delegasjonen er også nestleder i NIFs utøverkomité, Øyvind Watterdal som understreker utøvernes forventninger til rene konkurransevilkår.

– Utøveres rett til å konkurrere i en dopingfri idrett er helt fundamental. Alle vi rene utøvere legger ned enormt mye arbeid i trening og konkurranseforberedelser. Det er helt nødvendig at utøverne har tillit til at vi alle har like konkurransevilkår. For utøverne er det derfor svært viktig at utøvere i alle land, og i alle idretter, er omfattet av et godt antidopingarbeid, slik at vi forhindrer og avdekker bruk av doping, sier Watterdal.

På konferansen vil de foreslåtte endringene i bli gjennomgått og debattert, men de vil ikke bli vedtatt på konferansen.

Les også:  Disse skiskytterne er klare for Holmenkollen

–  Ettersom WADA er en stiftelse, og derfor ikke har medlemmer, er det ikke konferansen eller en generalforsamling som vedtar endringer i WADC, men WADAs Foundation Board. Dette skjer torsdag morgen. Foundation Board er WADAs høyeste organ og består av 38 personer, halvparten fra idretten og myndighetene, sier juridisk sjef i NIF Henriette Hillestad Thune.

Selv om det er foreslått en rekke endringer i WADAs regelverk, mener NIF at forslagene kunne gått lenger. 2. Visepresident Johan Olav Koss peker spesielt på NIFs ønske om åpne høringer i dopingsaker.

–  Vi er glade for å registrere at det siste utkastet inneholder endringer som skal styrke utøvernes rettssikkerhet. WADA foreslår blant annet at høringer i dopingsaker skal være åpne dersom den som er anklaget for et regelbrudd krever det. Dette er et skritt i riktig retning for å styrke utøvernes rettssikkerhet, noe NIF har vært en pådriver for sier Koss og legger til;

–  Dert er fortsatt et stykke igjen å gå. I NIFs domsorger er utgangspunktet at alle høringer er åpne, slik at pressen og andre kan delta og overvære hvordan en sak behandles. Tilsvarende praksis ønskes som gjeldende praksis internasjonalt, avslutter Koss.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.