Godt første kvartal 2021 for SpareBank 1 Nord-Norge

snn

Fortsatt høy vekst i bedriftsmarkedet bidrar til sterke tall for landsdelsbanken. Med 597 millioner kroner i resultat før skatt leverer SpareBank 1 Nord-Norge 149 millioner kroner mer enn i samme kvartal i fjor.

– Trenden vi har sett gjennom pandemien fortsetter: Nord-Norge klarer seg godt. Vi har færre konkurser enn i et normalår, og ledigheten er lav. Og nå er vi på vei ut av krisa, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen.

Konsernet har hatt en vekst i bedriftsmarkedet på 9,5 prosent (årsvekst), mens veksten i personmarkedet var 2,7 prosent. Konsernsjefen sier dette om tallene:

– Mange nordnorske bedrifter går godt, spesielt innenfor sjømat og andre eksportnæringer. Veksten vi opplever henger selvsagt sammen med det. På personmarkedet er veksten mer moderat. Dette henger delvis sammen med at Nord-Norge har en ganske moderat prisutvikling i boligmarkedet. Det er jeg egentlig glad for. Gjeldsoppbyggingen i Norge har over tid vært svært høy, drevet av lave renter. Jeg vil derfor karakterisere 2,7 prosent som sunn vekst.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Inntekter fra andre områder enn renter utgjør en stadig større del av bankens inntjening. Ulriksen forklarer dette på følgende måte:

– Rentenivået i Norge, og for den saks skyld i verden ellers, er usedvanlig lavt. Det betyr at alle banker tjener mindre på tradisjonelle lån og innskudd enn man har gjort i mer normale tider. SpareBank 1 Nord-Norge er heldigvis en diversifisert finansaktør, og vi henter inntektene våre også fra en rekke andre områder. Blant annet gjennom at vi har en forholdsmessig stor eierandel i SpareBank 1 Gruppen. Det balanserer oss godt når renteinntektene synker.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Også inntektene fra konsernets datterselskaper vokser.

– Vi opplever fin vekst fra både regnskapstjenester, eiendomsmegling og objektfinansiering. Arbeidet med å integrere disse i øvrige tjenester har vært et prioritert område, og det gir utslag. Både EiendomsMegler 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Finans Nord-Norge har mer enn doblet resultatet målt mot samme periode i 2020. Det er sterkt, sier Ulriksen.

I krisetider er effekten av Samfunnsløftet enda sterkere enn normalt. SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom prosjektet «Én dag til» nå både utfordret og rukket ut en hjelpende hånd til reiselivsnæringen i nord.

– Reiselivsnæringen er trolig den næringen som aller sterkest har fått merke konsekvensene av pandemien. Sammen med næringen selv ser vi nå på hvordan de kan være så godt forberedt som mulig når turistene vender tilbake. Dette gjennom samarbeid mellom aktørene og gjennom å lansere nye produkter som det i første omgang blir norske turister som får prøve ut. Her er det også god bærekraftstenking som er lagt til grunn, og som navnet på prosjektet tilsier ønsker man å få hver enkelt turist til å bli i landsdelen én ekstra dag. 182 reiselivsbedrifter mottar støtte, og 91 helt nye reiselivsprodukter skal testes ut i Nord-Norge i sommer. Jeg er en av dem som gleder meg til å prøve disse, sier Ulriksen.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

I 2021 tar konsernet sikte på å bruke 253 millioner kroner til å støtte gode prosjekter i Nord-Norge gjennom Samfunnsløftet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.