Hovedredningssentralen i Bodø: – Reiselivsnæringen dårlig forberedt på ulykker

sea king

Sterk økning i naturbasert turisme gir også flere ulykker. Internasjonalt konsept skal bedre forebygging og håndtering av ulykker i naturen

Hovedredningssentralen tok i høst til orde for at sertifiseringer av reiselivsbedrifter og guider burde bli et krav. Det etter at stadig flere av oppdragene handler om å berge turister i nød.

– Det er økt antall oppdrag for Hovedredningssentralen, HRS i Bodø med ulykker i naturen, med ofte utfordrende redningsaksjoner. Vi etterlyser en økt kompetanse blant guider og de som ferdes ute. Vi har ikke tatt det opp direkte, men standardiserte kurs er det et ønske om, sa Bent Inge Jamtli, leder HRS Bodø til NRK Nordland i oktober.

– I Arctic-365, ei reiselivsklynge som organiserer 80 reiselivsbedrifter i Nord-Norge, ser vi at flere har litt å gå på når det gjelder å håndtere ulykker og større katastrofer ute i naturen, sier klyngeleder Børre Berglund. Det er sterkt vekst i Nordlys og Topptur turismen til landsdelen, og vi må stadig forbedre oss både i forebyggende arbeid og i håndtering av ulykker, fortsetter Berglund.

Les også:  Høyre og Frp i Nordland: – Utfordringene med gratis ferjer må løses

Nå har en lege, en ambulansearbeider, en fysioterapeut, en lektor i helsefag og en sykepleier ved akuttmottaket gått sammen for å gjøre noe med dette. Utemedisin Kurs AS har base i alpinbyen Narvik. Og selv om de har ulik bakgrunn – deler de en felles kjærlighet for livet på tur i naturen.

Allerede til vinteren arrangerer de sitt første kurs i WFR, Wilderness First Responder. Et kurs som gir kompetanse i hva du må gjøre når ulykken er ute. WFR gir en internasjonal sertifisering.

– Vi tror det er på høy tid at Nord-Norge og Norge får internasjonale retningslinjer for turistsikkerhet innen forebygging og håndtering av ulykker/sykdom ute i naturen. Antallet ulykker øker ute i naturen. Jeg føler meg trygg på at sertifiseringer blir et krav om ikke lang tid. Jeg tror de fleste er enige med oss når vi slår fast at turistnæringen er for dårlig forberedt når ulykken skjer, forteller initiativtaker Sverre Håkon Evju.

Han er spesialist i allmennmedisin, overlege på Narvik legevakt og har vært kursansvarlig for mange kurs i akuttmedisin – i en region hvor turismen nærmest eksploderer.

Les også:  LESERINNLEGG: Det rustes til helsestrid i Nord-Norge

– Nå opplever Nord-Norge en eksplosiv vekst i turisme. Og da handler det ofte om turer i naturen både sommer, vår, høst og vinter.

Fysioterapeut Pål Størseth har lang erfaring fra ulike ekspedisjoner over hele verden. Han tror næringen rett og slett trenger mer kompetanse.

– Ulykker og hendelser ute i naturen vil man ikke kunne forhindre. Med tilpasset kursing og kompetanse av internasjonal standard, vil man forhåpentligvis kunne redusere antall tilfeller og omfang av skader/ulykker, mener han.

Kaj Sønnichsen jobber som sykepleier i akuttmottak, og er opprinnelig fra Australia. Han har tur- og ekspedisjonserfaring fra seks kontinenter, men trives best på langtur med ski på beina i det nordnorske fjellheimen.

– Dette kurskonseptet er svært utbredt i mange deler av verden. Vi synes det er på høy tid at Norge begynne å følge noen av de retningslinjer for turistsikkerhet som gjelder i utlandet. Selve kursinnhold er godt etablert og standardisert, det har som mål å forbereder deg på best mulig måte til å forebygge hendelser og håndtere skader/sykdom ute i naturen, hvor man har begrensede ressurser og lang vei til helsehjelp/sykehus. Ved alvorlig sykdoms- eller skadetilfelle kan det være avgjørende med livreddende førstehjelp innen kort tid. Kursene blir tilpasset de til Skandinavisk- og arktisk miljø, slår han fast.

Les også:  3 millioner ekstra til Nordlandsmuseet i Bodø

I tillegg har de med seg Anne Svelstad Evju, førstelektor på Helsefag UIT Campus Narvik, og Dagfinn Eilertsen, ambulansefagarbeider og tidligere fagsjef for sin region.

-Vi i Utemedisin Kurs AS har alle lang erfaring fra friluftsaktiviteter, og er alle helsearbeidere, med bred og sammensatt kompetanse. Vi har siden 2011 vært i Utah, en eller flere ganger, deltatt på internasjonale konferanser og gjennomført kurs utviklet i samarbeid med Universitetet i Utah og selskapet Adventure Med. Vi er sannsynligvis en av de få, om ikke de eneste i Skandinavia som er godkjent til å utdanne instruktører innenfor dette konseptet, sier Sverre Håkon Evju. 

Det første kurset er i Narvik 29. januar til 2. februar, og påmeldingen er begynt å komme inn.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.