Håp om endring av bostøtten for pensjonister

kalkulator

Regjeringen vil sette ned en ekspertgruppe som skal utrede bostøtten. – Dette er et viktig gjennomslag for Bostøttealliansen, dagens ordning har store svakheter og er ikke tilpasset hverdagen til mange av dem som mottar bostøtte, sier Bostøttealliansens talsperson, Harald O. Norman.

Norman mener dagens bostøtteordning gir en uforutsigbar økonomi for mottakerne.

– Det er en rekke problemstillinger som vi håper ekspertgruppen vil adressere, blant annet det problematiske samspillet med andre økonomiske støtteordninger. Enkelte opplever i dag at de den ene dagen er inne i ordningen, og den neste er utenfor. Dette er selvsagt uholdbart, sier han. 

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene flås og bompengene sløses!

Dette var ikke den eneste nyheten om bostøtten i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Bostøtte for enslige foreslås økt med opptil 3830 kroner årlig, noe som kan få betydning for om lag 40.000 enslige som i dag mottar bostøtte. Aleneboende har ikke noen å dele utgiftene med, og må ofte bruke en svært høy andel av inntekten sin til boutgifter. Derfor er Bostøttealliansen fornøyd med prioriteringen i budsjettet. 

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

Statsbudsjettet sier lite om hvordan ekspertgruppen skal settes sammen, men for Bostøttealliansen er det viktig at brukerperspektivet blir en del av gruppens arbeid og vurderinger. Samtidig er det viktig for Bostøttealliansen at en ny innretning av ordningen baseres på riktig og god kunnskap som langt på vei tar utgangspunkt i brukernes hverdag.

– En ekspertgruppe må naturligvis bestå av eksperter, og da er de som mottar støtte naturlige deltakere, sier Norman.. Bostøttealliansen regner også med å få en invitasjon til å bidra i utredningsarbeidet. 

Les også:  Undersøkelse om kundeforhold: – Norsk kundelojalitet vil bli satt på prøve i 2024

Innen dette ble kjent har Bostøttealliansen engasjert Menon Economics for å gjøre en egen utredning om bostøtteordningen, og rapporten lanseres i oktober.

– Vi håper denne vil kunne danne et godt grunnlag for ekspertgruppens arbeid, sier Harald O. Norman.

Rapporten avdekker svært bekymringsverdige funn som eksempelvis at enslige henger svært langt etter i ordningen, og at takene for inntekter og boutgifter ikke samsvarer med brukernes reelle økonomiske situasjon.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.