Gir mer til fergefylkene som har gått foran

ferge

FrP og regjeringspartiene har i dag i kommunalkomiteen blitt enig om å gi fergefylkene bedre kriterier og dermed fergependlerne bedre vilkår i årene framover. 

Tirsdag 8. desember avga kommunal- og forvaltningskomiteen sin innstiling til statsbudsjettet for 2021.

– FrP har kjempa for mer penger til ferger slik at prisene for næringsliv og folk flest kan holdes lavest mulig. Vi er glad regjeringspartiene kom oss i møte på å fordele pengene med 2/3 på de som har gått foran og brukt ny miljøvennlig teknologi. Det sikrer at de fylkene som har gått foran kommer bedre ut og da forutsetter jeg de bruker de midlene til å holde fergeprisene lave, sier Helge André Njåstad.

Les også:  Bodø-ungdommer vil lage handlenett med nord-norske kraftgloser på

– Vi fastholder fordelingsnøkkelen som vi har hatt i år, selv om det er gode argumenter for å fordele alt etter fergenøkkelen. Det er viktig at vi følger opp de fylkene om har tatt den største økonomiske belastningen på en god måte, slik at utviklingen ikke stopper opp. Under høringen var det brei enighet om en slik løsning bland fylkene sier Ove Trellevik (H), talsperson kommunepolitikk.

Les også:  Valentines day: Nå kan du få hjerte-pizza hos Olivia i Bodø

– For å få til det grønne skiftet også på fergesiden, er vi avhengig av at noen går foran. Det er klart at fylkeskommuner som går foran i omleggingen skal premieres for det også gjennom statlige midler, sier Torhild Bransdal (KrF).

– I fremtiden vil grønn fergeteknologi omfatte store deler av det norske sambandet. Fylkeskommunene som er først ut har høye kostnader knyttet til omlegging av ny drift, som på kort sikt gir økonomiske utfordringer. Vi er glad for at enigheten med Frp sørger for en fordeling mellom fylkene som tilgodeser fylkeskommunene som står i front for denne omleggingen, sier André Skjelstad (V).  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.