Friluftsmidler til lokalsamfunnene i Nordland

nfk

– Friluftsaktivitet og tilrettelegging av friluftsområder er viktig for utviklingen av lokalsamfunnene i Nordland, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Gratis ferietilbud for barn og ungdom, friluftsleir for utviklingshemmede, senioraktiviteter, rydding og klopping av friluftsområder, bygging av gapahuker og opprettelse av naturmøteplasser, er bare noen av tiltakene som er prioritert i årets tildeling.

– Vi har stor bredde i ulike gratis tilbud for flere målgrupper som vi støtter opp under. Drift av nettverk for barnehager og skoler for læring i friluft er også prioritert.

Les også:  LESERINNLEGG: Gratulerer Narvik!

En av de viktigste arenaene for god folkehelse er naturen. Friluftsliv er også en god og tilgjengelig integrerings- og inkluderingsarena.

– Tilrettelegging er ofte nødvendig for å gjøre naturen tilgjengelig for flest mulig i befolkningen, men det er også nødvendig med aktivitetstilbud og opplæring i friluftsliv for å få folk til å ta arealene i bruk, underbygger fylkesråd Christian Torset.

Nå er tilskudd til friluftsliv fordelt gjennom to ulike ordninger, fylkeskommunalt tilskudd og statlig tilskudd.

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

– Aktivitet i naturen kan føre til bedre kjennskap til natur og friluftsliv, som igjen kan bidra til bedre oppmerksomhet og kunnskap om naturen og øke engasjement for utfordringer med klima, miljø og naturmangfold, sier Torset.

I Nordland er det 80 statlig sikra friluftslivsområder i 24 kommuner. Sikring av friluftsområder er et virkemiddel for å sikre allmennheten tilgang til viktige friluftsområder.

– Den statlige tilskuddsordningen går til aktivitetsskapende og kompetansebyggende tiltak. Fylkeskommunalt tilskudd går hovedsakelig til tilrettelegging, informasjonstiltak, motivasjons- og stimuleringstiltak, tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende områder, sier fylkesråd Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.