37 millioner til utbygging av internett i Nordland

nettspill

I 2021 er det bevilget 364 millioner statlige kroner til bredbåndsutbygging. Over 37 millioner kroner tildeles internett utbygging i Nordland.

–  Sammen med lokal medfinansiering og utbyggernes egenandel, utløser det statlige tilskuddet i år en samlet utbygging for 1 milliard kroner. Dette resulterer i et nytt og bedret tilbud til godt over 15.000 husstander, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom.

– Vi er imponert over mobiliseringen som nå gjøres av private, teleaktører, kommuner og fylkeskommuner for å gi alle et fullverdig bredbåndstilbud, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Mange fylkeskommuner bidrar med langt mer enn de påkrevde 25 prosent for å utløse statlige midler. Her merker vi oss Vestland fylkeskommune, hvor nærmere halvparten av den totale utbyggingskostnaden dekkes av lokale bidrag, sier Espen.

– Vi har også sett at fylkeskommuner, som for eksempel Trøndelag fylkeskommune, løfter bredbåndssatsingen til fylkestinget og lager langsiktige strategier og tiltak for å sikre alle fylkeskommunens innbyggere godt bredbånd. Dette er imponerende, og også nødvendig, for at alle innbyggere i Norge skal få et likeverdig og viktig bredbåndstilbud der de bor og jobber, sier Espen.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Det er fylkeskommunene, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som administrerer ordningen med statlig støtte til bredbåndsutbygging. Nkom bidrar som rådgiver for fylkeskommunene, etter tidligere å ha forvaltet ordningen.

– Regjeringen har som mål at alle skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen 2025. Årets statlige tilskudd på 364 millioner kroner bidrar til at stadig flere får tilgang til raskt bredbånd i distriktene. Bredbånd binder Norge sammen, og vi vil sørge for god dekning i de områdene som ikke får et godt markedsbasert tilbud. Både stat og kommune bidrar til et godt og fremtidsrettet bredbåndstilbud i alle deler av landet. Jeg er imponert over innsatsen som gjøres lokalt for at alle skal få tilgang til denne viktige infrastrukturen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.