Forutsigbar avgiftsovergang for bilbransjen

harald møller

På vegne av forbrukerne og hele bransjen er Harald A. Møller AS, Norges største bilforhandlerkjede, glade for at Regjeringen holder løftet om en smidig overgang til den nye testsyklusen WLTP.

– Det norske bilmarkedet står allerede midt i en historisk omstilling. Derfor er det ekstra viktig for både bransje og forbruker at WLTP-innføringen skjer på en rettferdig og forutsigbar måte, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Det var lenge en usikkerhet knyttet til hvordan Regjeringen ønsket overgangen til nye målemetoder for utslipp, og hvordan denne overgangen ville påvirke avgiftsnivået på biler i det norske markedet. Denne usikkerheten fjernet finansminister Siv Jensen i begynnelsen av september, og dette bekreftes i dag ved fremleggelsen av statsbudsjett for 2019.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

– Her deler vi Siv Jensens og Regjeringens vurdering. En overgangsperiode gjennom 2019 er det mest rettferdige løsningsalternativet, sier Hekneby.

– KrF har uttalt at de ser på en videreføring av overgangsordningen som en klok løsning. Vi forventer at de står ved det og at de sikrer flertall for en løsning som gjør at forbrukerne unngår å bli hovedingrediensen i et politisk spill på Stortinget denne høsten, sier Hekneby.

En forutsigbar overgang
Nye biler typegodkjennes nå etter den såkalte WLTP-standarden, som erstatter den utgående NEDC-standarden. Bilbransjen møter med det nye myndighetspålagte testmetoder og målinger. Men det er altså ikke slik at bilene slipper ut mer enn tidligere, selv om utslippsmålingene blir annerledes enn hva man er vant med.

Les også:  3 av 10 planlegger bilferie i Norge i sommer

– Nye biler blir tvert imot stadig mer effektive og miljøvennlige, sier Ulf Tore Hekneby.

I en overgangsfase blir de nye WLTP-verdiene omregnet til verdier tilsvarende nivåene på de utfasede NEDC-verdiene. Dermed unngår man å måtte endre på selve avgiftssystemet for å sikre at det ikke blir en utilsiktet økning i avgiftsnivået.

– Overgangsperioden gjennom 2019 gir tid til å vurdere hvordan dette løses godt på lengre sikt. Myndighetene må se WLTP-overgangen i sammenheng med transformasjonen i bilbransjen og behovene for utbygging av ladeinfrastruktur når målet er at alle skal velge nullutslipp i 2025.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringa med "luftpenger" til landbruket

– Brå avgiftsøkninger er ikke løsningen, særlig fordi det fortsatt er veldig mange som av ulike årsaker ikke kan velge fullelektriske alternativer. Mangel på nødvendig ladeinfrastruktur er én viktig årsak som må prioriteres om elbil skal bli aktuelt for alle, noe vi mener er realistisk fra 2025, sier Ulf Tore Hekneby.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.