Forebygger påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen

bane nor

Påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen er utfordring for dyrevelferd og en påkjenning for reineierne. Også for togpersonalet og Bane NORs egne mannskaper er slike påkjørsler svært krevende. Bane NOR jobber derfor aktivt med å forebygge påkjørsler, blant annet med særskilte rutiner og nye reingjerder.

– Jeg opplever at vi har en god dialog med reineierne og at vi sammen jobber for å redusere antall reinpåkjørsler, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR.

Møter med reinbeitedistriktene
Bane NOR skal i løpet av september-oktober gjennomføre møter med reinbeitedistriktene for blant annet å gjennomgå gjeldende rutiner og tiltak, samt å få tilbakemelding om hvor reineierne planlegger å ha reinen i høst og vinter.

– Hvor reinen befinner seg kan imidlertid fort endre seg på grunn av vær og beiteforhold, sier Brækkan. Det er derfor svært viktig med en tett kontakt mellom reinbeitedistriktene og Bane NOR.

Nye gjerder
Arbeidet med å bygge nye reingjerder på en 25 kilometer lang strekning mellom Mosjøen og Kvalfors pågår nå for fullt. Nå bygges gjerder på en 7,2 km strekning mellom Skog og Kvalfors bru sør for Mosjøen som skal være ferdig før vinteren setter inn. Straks snø- og værforhold tillater det til våren fortsetter byggingen ned til Bjorås tunnel, en strekning på 25,4 kilometer. I tillegg skal et eksisterende gjerde i Holmvassdalen forlenges med 2,4 km mellom Sefrielv og Sefrivatn tunnel.

Les også:  Starter strekningsmåling av fart mellom Melbu og Stokmarknes

Til sammen vil Bane NOR i de nærmeste fire årene bygge 44 kilometer med reingjerder til en kostnad på ca 60 millioner kroner. Når denne utbyggingen er ferdig vil det være totalt 63,5 kilometer reingjerder på Nordlandsbanen. Bane NOR vil senere vurdere ytterligere bygging av reingjerder etter 2021.

Viderefører rutiner
Bane NOR viderefører rutinene fra forrige vinter for reinmelding og hvordan påkjørsler håndteres av Bane NORs mannskaper. Når det kommer inn en melding om at rein befinner seg i eller nær sporet innføres redusert hastighet på delstrekninger i en tidsbegrenset periode, slik at føreren har mulighet til å stanse toget.

Les også:  Kulturdirektoratet har vurdert museene i Nordland

Meldingene kommer fra både reineiere og lokførere.

Påkjenning
– Det vil selvfølgelig få konsekvenser for punktligheten, men vi har vurdert at hensynet til reinen må veie tungt. Reinpåkjørsler er en stor påkjenning både for lokomotivførere, reinere og Bane NORs egne mannskaper, og det ønsker vi å unngå så langt det lar seg gjøre, sier Bjørn Kristiansen, konserndirektør for Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR.

Kristiansen påpeker at det dessverre ikke er mulig å unngå at dyr blir påkjørt på jernbanen, men det jobbes aktivt med å redusere antallet mest mulig.

Fakta om påkjørsler av dyr:

Hvert år blir mange dyr påkjørt av tog. Det har mange negative konsekvenser eierne av dyra, for togtrafikken og belaster lokførernes arbeidsmiljø. Bane NOR følger en langsiktig handlingsplan for å redusere antall dyrepåkjørsler på jernbanen (2018-2021).

Les også:  A-krimsenteret i Nordland: Utenlandske arbeidstakere utnyttes

Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø topper statistikken om flest dyrepåkjørsler på jernbanen. Det er hovedsakelig elg og rein som blir rammet på denne strekningen.

En oversikt viser at antall påkjørte tamrein på Nordlandsbanen varierer fra år til år, fra 216 dyr i 2014 til 612 i 2017. Hittil i år er det påkjørt 307 rein.

Bane NOR samarbeider tett med beitedistriktene i Trøndelag og Nordland for å forebygge dyrepåkjørsler. Bedre varslingsrutiner er utarbeidet og gjennomgås før flyttesesongen starter på senhøsten.

I 2017 etablerte Bane NOR 7,2 kilometer med dobbeltsidig gjerde mellom Lønsdal stasjon og Kjemåga. I inneværende år skal det bygges gjerde mellom Skog og Kvalfors (7,2 km).

I 2019 skal jernbanen gjerdes inn på strekningene Kvalfors bru – Bjoråsen, Mosjøen – Laksfors og Sefrielv – Sefrivatn tunnel

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.