For kaldt til å jobbe ute? Her er reglene

veibrøyting

Med den bitende kulden mange opplever nå, reiser spørsmålet seg: Er det for kaldt til å jobbe ute?

Store snømengder, vind og nå vedvarende kulde gir arbeidsgivere landet rundt små og store utfordringer. Simployers rådgivere får flere spørsmål om når det er for kaldt å jobbe ute, og hva som er grenseverdien for temperatur på arbeidsplassen.

– Norske arbeidsmiljøregler har ingen absolutte temperaturgrenser, men legger ansvaret på arbeidsgiverne for å vurdere og sikre at arbeidet er forsvarlig, sier HMS-rådgiver i Simployer, Anne Sandtorp.

Ifølge Arbeidsmiljøloven er det arbeidsgiverens ansvar å tilrettelegge arbeidet slik at det er fullt forsvarlig, selv i ekstreme værforhold. Dette inkluderer å sørge for nødvendige klær og utstyr tilpasset de gjeldende forholdene.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

– Arbeidstakere skal ikke være uten beskyttelse mot kulden. Arbeid som for eksempel krever bruk av bare hender i mange kuldegrader er ikke bare ubehagelig, men potensielt helseskadelig, sier Sandtorp. 

Nødvendig bekledning og utstyr, som varme nok klær, hansker og hodeplagg, er derfor essensielt for å beskytte mot kulden. I tillegg kan verktøy og utstyr som ikke fungerer normalt i kulde medføre en uakseptabel sikkerhetsrisiko ved bruk, spesielt kombinert med dårligere presisjon og bevegelse som følge av ekstra bekledning og kulde. 

Arbeidsgiver må derfor sørge for oppdaterte sikkerjobbanalyser eller andre kartlegginger og risikovurderinger tilpasset forholdene.

Simployers rådgiver minner også om at arbeidsmiljøloven gir hver enkelt arbeidstaker en plikt til å avbryte arbeidet sitt dersom det ikke kan fortsette uten fare for liv og helse. 

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

– Dette gir en ekstra sikkerhetsmekanisme for ansatte som nå arbeider i utendørsmiljøer, men det krever at arbeidstakerne kjenner til bestemmelsen og føler seg trygge på å bruke den, sier Sandtorp. 

På de stedene man nå opplever ekstremkulde, er det også nødvendig å revurdere risikofaktorer knyttet til transport og ferdsel, spesielt i avsidesliggende områder. 

Sandtorp råder arbeidsgivere til å vurdere og diskutere rutinene for hva slags klær og utstyr man må ha i bilen og hvordan bilen må ivaretas for å gjøre den driftssikker. Arbeidsgivere må også sørge for å ha god nok oversikt over hvor arbeidstakerne skal befinne seg, slik at du kan fange opp problemer, og så raskt som mulig skaffe hjelp ved motorstopp, fastkjøring eller andre problemer. 

Les også:  Frykter for trafikksikkerheten etter snørik vinter

– Arbeidsmiljøet utendørs er uten tvil utfordrende nå, men med god dialog, riktig planlegging og tilrettelegging fra arbeidsgiverens side, og ansattes bevissthet om egne rettigheter og plikter, kan man allikevel i mange tilfeller jobbe forsvarlig på de kaldeste dagene, sier Sandtorp. 

– Husk at arbeidstakernes helse og sikkerhet alltid skal være topp prioritet, også når temperaturene faller, avslutter hun.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.