Simployer

Nå kommer den ekstra arbeidsgiveravgiften

Fra nyttår innføres ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for alle ansatte med mer enn kr 750 000 i lønn. Nå er det også avklart at pensjonstilskuddene ikke skal med i beregningen. Avklaringen... Les mer »
barn

Eneforsørgere må nå søke om ekstra omsorgsdager

NAV har i sommer endret praksis – og krever nå at arbeidstakere som er alene om omsorgen for barn søker om de ekstra omsorgsdagene de har krav på. Det gjelder også de... Les mer »
jobbsøknad

Loven gjør det i praksis umulig å ansette unge arbeidstakere

Alderen for når unge får sin første jobb har blitt høyere. Samtidig er det et ønske at de unge skal få arbeidserfaring – både fra de unge selv og fra AS Norge.... Les mer »
apple mac virus

Flere må skrive avtale om hjemmekontor

Mange er usikre på om de vil bli omfattet av den nye hjemmekontorforskriften som gjelder fra i sommer, og dermed må skrive tilleggsavtale med de ansatte. – Det bør flere gjøre, sier... Les mer »
mentalt lengsel

Nyansatte mister lønna ved koronafravær

Mens de fleste arbeidstakere har rett på sykepenger ved koronarelatert fravær, er det én gruppe som står helt uten inntekt dersom de får symptomer eller blir satt i karantene. Helt siden starten... Les mer »