pynt lys dekor

Kan få sparken for dårlig oppførsel på julebordet

Uakseptabel oppførsel på julebordet kan få konsekvenser for arbeidsforholdet – og i noen tilfeller også gi grunnlag for å si opp den ansatte. På tross av dyrtid, er det trolig mange som... Les mer »
bedrift lønn avtale

Når ansatte er for trøtte til å jobbe

Når kan du som arbeidsgiver sette ned foten for ansattes fritidsaktiviteter dersom det går utover jobbprestasjon? Mange har nok opplevd det selv: Å komme på jobb så trøtt at det egentlig er... Les mer »
varme termometer været

Kan det bli for varmt til å jobbe?

Når Norge koker og svetten renner på serveringssteder, byggeplasser og kontor, dukker ofte spørsmålet opp om det er så varmt at arbeidstakerne kan gå hjem. Men kan det egentlig bli for varmt... Les mer »
simployer

– Medarbeidernes engasjement bør være like interessant som aksjekursen

Medarbeidernes motivasjon er forretningskritisk. – Resultatet av motiverte medarbeidere kan du rett og slett måle på bunnlinja, sier Frode Haugli, styreleder i Simployer. – Mennesker som trives, yter bedre og mer. Verdiene skapes... Les mer »
Simployer

Nå kommer den ekstra arbeidsgiveravgiften

Fra nyttår innføres ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for alle ansatte med mer enn kr 750 000 i lønn. Nå er det også avklart at pensjonstilskuddene ikke skal med i beregningen. Avklaringen... Les mer »
barn

Eneforsørgere må nå søke om ekstra omsorgsdager

NAV har i sommer endret praksis – og krever nå at arbeidstakere som er alene om omsorgen for barn søker om de ekstra omsorgsdagene de har krav på. Det gjelder også de... Les mer »
jobbsøknad

Loven gjør det i praksis umulig å ansette unge arbeidstakere

Alderen for når unge får sin første jobb har blitt høyere. Samtidig er det et ønske at de unge skal få arbeidserfaring – både fra de unge selv og fra AS Norge.... Les mer »
apple mac virus

Flere må skrive avtale om hjemmekontor

Mange er usikre på om de vil bli omfattet av den nye hjemmekontorforskriften som gjelder fra i sommer, og dermed må skrive tilleggsavtale med de ansatte. – Det bør flere gjøre, sier... Les mer »
mentalt lengsel

Nyansatte mister lønna ved koronafravær

Mens de fleste arbeidstakere har rett på sykepenger ved koronarelatert fravær, er det én gruppe som står helt uten inntekt dersom de får symptomer eller blir satt i karantene. Helt siden starten... Les mer »