Folketrygdfondet har passert 300 milliarder kroner

fond valuta

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 11,3 milliarder kroner i første kvartal 2021. Avkastningen var 3,9 prosent. Kapitalen var 303,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Positive utsikter i forbindelse med utrulling av covid-19-vaksiner og forventninger omvidere vekst førte til oppgang i aksjemarkedet og lavere kredittpremier i første kvartal 2021.

– Aksjemarkedet har klart seg godt på tross av en viss renteoppgang i perioden, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Les også:  Historisk avtale om skattlegging av flernasjonale selskaper

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på 3,9 prosent var 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen i første kvartal. Avkastningen for aksjeporteføljen var på 7,5 prosent i første kvartal. Det er 0,4 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på -1,8 prosent, som var 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.

– Etter en betydelig oppgang i aksjemarkedet har vi solgt aksjer i Statens pensjonsfond Norge for 22,6 milliarder kroner for å bringe aksjeandelen tilbake til 60 prosent av porteføljen, slik mandatet vårt krever. Dette er den største tilbakevektingen vi har hatt siden finanskrisen, sier Kjetil Houg.  

Les også:  Seersuksessen «Toll» er tilbake med ny sesong på TV 2

De siste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge vært 8,4 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet siste ti år har slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig.

– I takt med en positiv markedsutvikling har vi trappet ned kjøpene av de sikreste utstederne i Statens obligasjonsfond, sier Houg.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.