Fire av ti bedrifter skal ansette i tredje kvartal

team arbeidsplass

Til tross for usikkerhet og høyere renter er optimismen i norsk næringsliv fortsatt rekordhøy. Det viser ManpowerGroups siste arbeidsundersøkelse for tredje kvartal. – Flere og flere bedrifter finner ikke den kompetansen de trenger, sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør for Manpower Norge.

Hvert kvartal gjennomfører ManpowerGroup en arbeidsmarkedsundersøkelse blant norske bedrifter. De har spurt 765 bedriftsledere om de skal oppbemanne, nedbemanne eller ikke har planer om å gjøre noen endringer.

For tredje kvartal forventer 41 prosent av bedriftene å oppbemanne, mens 15 prosent skal ned bemanne. Det gir en netto bemanningsøkning på pluss 26 prosent. Det er en nedgang på fem prosentpoeng fra andre kvartal, men fortsatt rekordhøyt.

Ifølge Monsen ser hun særlig en vridning mot teknisk kompetanse. Yrker som tidligere hadde manuelle arbeidsprosesser, er nå blitt høyteknologiske.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Vi jobber mye med kunder innen transport og logistikk og ser en endring i etterspurt kompetanse. Netthandelen har økt de siste årene, samtidig som dagens lager- og varehus i stor grad er blitt automatisert. Moderne varehus er derfor helt avhengig av folk med teknisk forståelse. Dette tror jeg også gjenspeiler seg i tallene for tredje kvartal der transport og logistikk kommer høyt opp, sier Monsen.

Hun legger til at det fortsatt er enkelte prosesser som forblir manuelle.

-Det er fortsatt behov for folk som kan kjøre truck, sier hun.

Ifølge Monsen viser tallene en tilbakegang for industri og materialer. Dette inkluderer også bygg og anleggsbransjen.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

-Bygg og anlegg har opplevd redusert aktivitet den siste tiden. Det tror jeg kan forklare hvorfor vi ser en liten nedgang fra andre kvartal. På sikt tror jeg derimot at etterspørselen skal opp. Vi trenger flere folk om vi skal bygge mer veier, nye boliger og gjennomføre det grønne skiftet, sier hun.

Selv om undersøkelsen viser at bank og finans går noe tilbake, mener Monsen det nå er gode muligheter for en jobb i finans.

-Nå som rentene går opp er det mange som vurderer et bankbytte. Det gjør at bankene trenger folk til å håndtere nye kunder, og sørge for at gamle kunder blir. I tillegg er behovet for teknisk kompetanse innen IT og tradisjonell kundeservice også stort i banksektoren. Dagens banker er vel så mye teknologiselskaper som utstedere av lån, sier hun.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Ifølge Monsen vil kompetansemangel bli mer prekær fremover.

-Det blir stadig dyrere å drive business i Norge og bedriftene er kostnadsbevisste. Samtidig finner stadig færre den kompetansen de trenger. ManpowerGroup har siden 2010 undersøkt kompetansemangelen i norsk næringsliv. Bare siden 2018 er det dobbelt så mange som sier at de ikke får den kompetansen de trenger. Selv under pandemien så vi at kompetansemangelen økte, selv om færre ville ansette. Dette er en utvikling som vi må ta på alvor, sier Monsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.