EU ser til Nordland når de skal planlegge sine kyst- og havområder

eu

Medlemslandene i EU er ansvarlige for planlegging av kyst- og havområder, planene skal bidra til EUs mål om blå vekst og å oppnå EUs miljømål i havområdene.

Nordland fylkeskommune melder på sine nettsider at Nordland fylkeskommune nylig hadde et studiebesøk fra regionene Västerbotten i Sverige og Österbotten i Finland. På programmet stod blant annet omvisning på Salmon Center, Mørkvedbukta forskningsstasjon og Saltstraumen verneområde.

– At andre europeiske land kommer til Nordland for å lære om god kystplanlegging synes jeg vi skal være stolte av. Det må betyr at vi gjør noe rett og at våre måter kan inspirere andre til å ta bedre vare på havene våre som er under et kjempestort press sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse til NFK.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

Formålet for representantene for de to EU-medlemmene var å lære hvordan Nordland jobber med kystsoneplaner, vannforvaltning, samt forvaltning og utvikling av marin sektor.

Representanter fra Fylkesmannen i Nordland, Nord Universitet, Nordlandsforskning, Sea Eco, Bodø kommune og Ofoten regionråd deltok også under besøket.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.