Etterlyser informasjon for bredbåndsutbygging i Nordland

ipad

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ettelyser data for bredbåndsutbygging i Nordland. Informasjonen er det aktørene som er pliktige til å oppgi.

Nkom minner om lovpålagt plikt til å legge inn informasjon i Ekomportalen om infrastruktur som kan benyttes til å bygge bredbånd. Plikten gjelder blant annet kommuner, ekomtilbydere, fylkeskommuner og kraftselskaper. Fra 1. oktober 2021 kan Nkom etter bredbåndsutbyggingsloven ilegge aktører tvangsmulkt dersom den lovpålagte plikten ikke overholdes.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

Viken fiber, Gjerdrum kommune og Statens vegvesen er gode eksempler med tips og råd til andre. De samarbeidet med sin systemleverandør som utviklet funksjonalitet som ga en rask og enkel overføring av data til Ekomportalen.

– Vi ønsker at Ekomportalen skal gi verdi for aktører til koordinering for effektiv utbygging av bredbånd i Norge. Men dersom portalen skal få denne funksjonen, så må alle bidra med å legge inn relevant informasjon om infrastruktur og bygge- og anleggsarbeid, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

– Vi håper nå at alle lovpålagte aktører tar i et tak, finner fram «dugnadsånden», og bidrar slik at Ekomportalen kan få ønsket effekt. Vi forventer at fylkeskommuner og kommuner som søker midler til utbygging fra den statlige bredbåndsstøtteordningen, også bidrar med informasjon som kan effektivisere utbyggingen i deres områder, sier Heimdal.

– For noen kan dette kanskje virke vanskelig og tidkrevende, men for de fleste har dette vist seg å være relativt enkelt å få til. Det er bare å ta kontakt med oss, så kan vi gi råd for hvordan dette kan gjennomføres, sier avdelingsdirektør Heimdal i Nkom.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.