Eldst og yngst på fylkestinget i Nordland

nfk

Èn ting er Knut Petter Torgersen (Ap) og Maria Munkhaug (H) skjønt enige om: Fylkestinget trenger representanter i alle aldre hvis det skal være relevant.

Førstkommende mandag samles fylkestinget i Nordland til sitt første møte i den nye valgperioden. Den nye fylkestingsforsamlingen består av noen veteraner, og noen helt ferske fylkespolitikere. Blant de siste er Maria Munkhaug (20) fra Høyre. Hun er helt ny i fylkespolitikken, men har tidligere vært leder både for Bodø Unge Høyre og Nordland Unge Høyre. Nå blir hun komiteleder i utdanningskomiteen i fylkestinget.

– Jeg tenker at en ungdom som meg har mye å bidra med i fylkespolitikken. Vi ser på ting fra et annet ståsted enn eldre og har andre erfaringer. Kanskje er vi som er unge bedre i stand til å tenke nytt og finne løsninger, eksempelvis på klimakrisen? Men jeg må skynde meg og si at vi selvsagt trenger de erfarne politikerne også, skal vi være et representativt organ.

Den kanskje mest erfarne av dem alle er mosjøværingen Knut Petter Torgersen fra Arbeiderpartiet. Han går nå inn i sin sjette periode på fylkestinget. I sin lange politiske karriere har han vært både fylkesråd og vararepresentant på Stortinget. Han er helt enig med Maria Munkhaug i at vi trenger ungdommer i politikken.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

– Vi må legge til rette for at unge mennesker kan være aktive i politiske organ. Skal våre politiske organ være bærekraftige må de avspeile velgermassen, også i alder.

Tror dere at hets på sosiale medier kan avskrekke folk fra å ta del i politiske partier?

– Netthets og mobbing av politikere er uten tvil en utfordring, særlig for unge politikere. Her må det jobbes med holdninger, både i partiene og blant folk flest, sier Munkhaug.

– Netthetsen har gjort at det er vanskeligere å få folk til å stille på listene. Husk at de fleste som er politikere i kommune-Norge tar på seg et ubetalt verv på fritida. Å være uenig er helt ok, men altfor ofte tar det helt av i sosiale media.  Jeg er redd at slik hets på sikt kan bli et demokratisk problem i landet vårt, sier Torgersen,

Les også:  Fylkesrådet gir 3 millioner til Evenes

Nå har partiet hans for første gang mistet makta i fylkestinget.

Er det et stort tap for Arbeiderpartiet å måtte overlate makta til et blågrønt styre?

– Det er klart at det er et nederlag, men sånn er partidemokratiet. Ap er fremdeles det største partiet i Nordland, det er positivt, selv om marginen til Høyre ikke er stor.

Vil vi få store endringer i fylkespolitikken nå når det blir et skifte, Maria?

– Ja, vi ønsker å effektivisere fylkeskommunen. Den videregeående skolen skal tilpasses bedre til elevene og næringslivets behov. Vi skal også jobbe for å få et kraftløft i Nordland. Det trengs for å kunne utvikle videre de grønne industriprosjektene i Nordland.

Knut Petter tror ikke det vil skje en revolusjon når de blågrønne overtar.

Les også:  Mange unge har ikke reiseforsikring

– Det er noe som heter at politikerne kommer og går, mens byråkratiet består. Jeg tror ikke på noen omveltning, men det vil nok bli en annen innfallsvinkel og litt andre prioriteringer.

Hjertesaker Maria?

– Skolepolitikk! Vi vil at alle skal kunne få tilpasset opplæring, blant annet gjennom at elevene skal kunne bestemme hvilket nivå de skal gjennomføre i enkelte fag. Vi ønsker anonym retting på eksamen og at muntlig eksamen skal filmes – hvis noen ønsker å klage på karakteren. Vi ønsker også fritt skolevalg og valgfritt sidemål i Nordland.

Hva med deg, Knut Petter?

– Jeg har aldri i mine mange år i politikken vært noen sektorpolitiker. Men jeg vil trekke fram to områder som jeg mener er viktig. Det første er utdanning, av åpenbare grunner. Det andre er kultur og folkehelse. Nordlendingene trenger både helse og lokal kulturaktivitet for å trives.

Fylkestinget arrangeres på Kulturfabrikken på Sortland 23.-26. oktober.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.