Eiendom Norge med prognose for boligmarkedet 2020

eiendom norge

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2020 er en oppgang på 3 prosent. Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle priser gjennom 2020 (12 måneders vekst).

Eiendom Norge venter en oppgang i de nominelle prisene i de fleste av store byene i Norge, som i sum vil gi en moderat oppgang i boligprisene i landet under ett i 2020.

– Vi er inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie, og gjennom både 2018 og 2019 har boligmarkedet vært stabilt med en stor tilbudsside og mange transaksjoner. Vi venter at denne trenden fortsetter i 2020, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– De viktigste driverne i det norske boligmarkedet er mer stabile enn på lenge. Det går godt i norsk økonomi, noe som bidrar til et stabilt arbeidsmarked og solid lønnsvekst. Boligbyggingen er godt tilpasset husholdningsveksten, samtidig har flere kredittreguleringer bidratt til redusert kjøpekraft. Dette gjør i sum at vi forventer at utviklingen fra 2018 og 2019 vil vedvare og at boligprisene nasjonalt vil stige med 3 prosent i 2020, sier Dreyer.

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

I 2019 er styringsrenten satt opp tre ganger og totalt har rentene økt et prosentpoeng siden september 2018. 

– Det er lite sannsynlig at renten settes ytterligere opp. Utviklingen i norsk økonomi er solid, selv om mye tyder på en noe lavere vekst i årene som kommer. I sum innebærer dette fremdeles jobbtrygghet og solid lønnsvekst, noe som vil korrigere den reduserte kjøpekraft gjennom høyere renter, sier Dreyer.

Les også:  22. februar er andelslandbrukets dag!

Antall ferdigstillelser av nye boliger har vært på historisk høye nivåer gjennom 2019, og nivåene vil ligge høyt også gjennom 2020. Dette bidrar til et stort volum i bruktboligmarkedet også i 2020. 

Folkeveksten har flatet ut i 2019, men er nå halvparten av hva den var på toppnivået i 2012. Samtidig har husholdningsveksten holdt seg oppe, trolig grunnet grunnleggende demografiske endringer.

– Nasjonalt bygges det tilstrekkelig målt mot veksten i husholdningene, selv om det er store regionale forskjeller. En langsiktig utfordring at det ikke er tilstrekkelig reguleringstakt i Oslo for å møte det underliggende boligbehovet, selv om Oslo og Akershus samlet har høy byggeaktivitet, sier Dreyer.

Les også:  Spar penger: Dette kan du gjøre med middagsrestene

I 2019 har det blitt iverksatt reguleringer av forbrukslån og innføring av gjeldsregister som begge har en dempende effekt på kjøpekraften. Det er likevel usikkerhet om hvor mye, og det er også usikkerhet om hvor stor betydning det vil få for boligmarkedet i 2020.

– Finansminister Siv Jensen (Frp) avklarte i november at boliglånsforskriften blir stående mer eller mindre uten endringer gjennom 2020. Det er derfor mindre usikkerhet knyttet til kredittreguleringer i 2020 enn for et år siden, sier Dreyer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.