lås sikkerhet

Nedgang i boligprisene i desember

Boligprisene sank med 0,9 prosent i desember 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent. I 2023 steg boligprisene i Norge med 0,5 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var... Les mer »
elden advokatfirma

– Strømstøtten reduserer inflasjon

Eiendom Norge er engasjert i energipolitikk fordi utviklingen i energiprisene har betydning for norsk økonomi, pengepolitikk og norske husholdningers bokostnader. Eiendom Norge var tilstede i høring om statsbudsjettet i Energi- og Miljøkomiteen.... Les mer »
bodø vinter

Høye boligpriser i Bodø

Bodø er den kommunen som har hatt den sterkeste prisveksten på boliger i landet det siste året, opplyser NRK. – Boligprisveksten i 2021 i Bodø skiller seg kraftig ut fra resten av landet... Les mer »
nbbl

Strammer kraftig inn på boliglån: – Uklokt av Finanstilsynet

Finanstilsynet kom i dag med sin evaluering og råd om ny boliglånsforskriften fra 1. januar 2021. Det foreslås at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved... Les mer »
eiendom

Lavere aktivitet i boligmarkedet

– Aktiviteten i boligmarkedet har gått ned etter tiltakene mot coronaviruset ble innført i Norge, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Eiendom Norge har i dag i samarbeid med Eiendomsverdi AS hentet... Les mer »
eiendom

Eiendomsmeglere tilpasser seg koronautbruddet

– Eiendomsmeglingsforetakene innfører nå tiltak for at boligmarkedet skal kunne fungere under koronautbruddet, sier Eiendom Norge-direktør, Henning Lauridsen. ​Eiendom Norges styre hadde i går ekstraordinært digitalt styremøte for å etablere felles tiltak... Les mer »
virus

Coronaviruset: Norges største eiendomskonferanse er avlyst

– Eiendom Norge konferansen 26. mars er avlyst og utsatt på ubestemt tid, sier Eiendom Norge-direktør, Henning Lauridsen. I tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet er Eiendom Norge konferansen 2020 den 26. mars... Les mer »
nordlys

Eiendom Norge: – Fortsatt oppgang i fjellhyttemarkedet

Prisene for fritidsboliger på fjellet steg med 2,6 prosent det siste året. Den typiske fritidsboligen på fjellet i Norge koster nå 2.000.000 kroner. Prisene for fritidsboliger på fjellet steg med 2,6 prosent... Les mer »
eiendom norge

Nedgang i boligprisene i fjerde kvartal

Eiendom Norge presenterete i dag boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2019 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. – Eiendom Norges regionsrapporter for... Les mer »
eiendom norge

Eiendom Norge med prognose for boligmarkedet 2020

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2020 er en oppgang på 3 prosent. Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle priser gjennom 2020 (12 måneders vekst). Eiendom Norge venter... Les mer »