Den norske kirke undersøker LHBT-personers arbeidsforhold

kirke

Nå starter Den norske kirke arbeidet med å kartlegge arbeidsforholdene blant LHBT-personer som jobber i kirken. «LHBT» står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Undersøkelsen går ut til tusenvis av ansatte i kirken. – Kirken trenger kunnskap om dette, sier Kirkerådets leder.

Undersøkelsen sendes til ansatte i Den norske kirke, og gjennomføres anonymt og frivillig. Medarbeidere i Den norske kirke vil dermed i dag få muligheten til ta stilling til egne holdninger og erfaringer knyttet til tematikken. LHBT-personer vil si lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

– Målet er å fange opp hvordan og i hvilken grad ansatte med LHBT-identitet utsettes for belastninger og utfordringer i sitt yrke, sier Kristine Sandmæl, som er leder i Kirkerådets LHBT-utvalg og er til daglig prost i Lofoten.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

Sandmæl fortsetter: – Det er behov for å øke kunnskapen om hvordan det oppleves å være for LHBT-person i kirkelige stillinger, enten de har stått frem med sin identitet eller orientering – eller ikke.

Undersøkelsen vil spørre om erfaringer fra rekrutteringsprosesser, samarbeid mellom ulike grupper ansatte og frivillige, opplevd diskriminering knyttet til legning, kultur for uenighet og endringer etter Kirkemøtets vedtak om vigselsliturgi i 2017, som medførte at likekjønnede par kan gifte seg i kirken.

– Kirkerådet tar arbeidssituasjonen med LHBT-identitet på alvor. Derfor må vi vite mer om dette, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum, som er glad for at undersøkelsen nå gjennomføres.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

Undersøkelsen vil potensielt dykke dypere i tusenvis av kirkeansattes erfaringer og holdninger. Kristin Gunleiksrud Raaum påpeker også derfor at det er viktig at alle ansatte deltar, for å gi et representativt bilde om hvordan det er å være kirkelig medarbeider med LHBT-identitet.

Hun fortsetter: – Undersøkelsen vil gi oss viktig kunnskap om hvordan det er å være medarbeider i kirken i dag. Kirken skal være et trygt og inkluderende arbeidssted for alle, og kirken trenger kunnskap om dette for å være nettopp det.

– En av begrunnelsene for å gjennomføre undersøkelsen er å ta signaler fra de blant oss med LHBT-identitet på alvor. Kirkelig ansatte med LHBT-identitet melder om utfordringer på arbeidsplassen. Dette er alvorlig for kirken. Vi har et ønske om å legge et godt grunnlag for økt kompetanse om LHBT i kirken, i tillegg til at vi ønsker å sette inn tiltak som kan forhindre diskriminering, sier Kristine Sandmæl, leder i LHBT-utvalget.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

Kirkerådets LHBT-uvalg ble nedsatt på Kirkerådets møte setember 2018, og vil jobbe med prosjektet ut 2020. Prosjektet er finansiert av, og gjøres på oppdrag fra Kirkerådet. Ansvarlige institusjoner for undersøkelsen er Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, og KIFO, Institutt for kirke-, religion- og livssynsforskning.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.