Color Line best på lærlinger

color line

Color Line er Norges beste rederi på å ta imot og lære opp unge sjøfolk. Utmerkelsen kommer fra en stiftelse som består av representanter fra hele maritim næring.

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse delte mandag 10. februar ut «Årets Maritime Lærebedrift». En pris for å skape oppmerksomhet om bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

– Vi er svært glade og stolte over å motta denne prisen. Opplæring er noe av det viktigste vi gjør i Color Line, og det er avgjørende for maritim næring at vi lærer opp unge folk. Våre unge lærlinger bidrar positivt i den daglige driften, og vi synes også det er gledelig at mange fortsetter sin yrkeskarriere i Color Line etter endt lærlingtid, sier Einar Monstad, konserndirektør HR i Color Line.

Les også:  Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft

Color Line er en av Norges største opplæringsbedrifter med nærmere 50 lærlinger og kadetter på dekk og maskin, samt i underkant av 40 lærlinger i hotelldriften. Det vil si at rederiet til enhver tid har rundt 90 personer under opplæring.

– Color Line har et betydelig antall opplæringsstillinger i sin flåte. I tillegg til ordinære kadetter har rederiet gitt flere av sine matroser og motormenn mulighet til å få nødvendig opplæring slik at de kan løse kompetansesertifikat. Rederiet har et betydelig antall lærlinger innenfor en rekke fagfelt, ikke bare på dekk og maskin, sier Hege-Merethe Bengtsson, styreleder i Stiftelsen i Norsk Maritim Kompetanse.

Les også:  Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

I begrunnelsen fra stiftelsen trekkes praksis med sommerkadetter frem som et eksempel til etterfølgelse. Blant annet har studenter fra maritime høgskoler nytt godt av denne ordningen, hvor   studentene har fått anledning til å seile i feriene mellom studieårene. Det trekkes også frem som positivt at flere sommerkadetter har fått videre karriere i Color Line.

– Color Line har gjennom en årrekke har satset tungt på opplæring, og dette har blant annet blitt synlig gjennom nominasjoner til opplæringsprisen over flere år. Rederiet får gode skussmål fra både kadetter og lærlinger, som gir uttrykk for at rederiet og lederne om bord har vært lydhøre når de har ønsket å ta opp forhold rundt opplæringen, sier Bengtsson.

Les også:  Mekling pågår: Streikefare for flyarbeiderne

Prisen «Årets Maritime Lærebedrift» deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier: Antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.