Bøtetjenesten i god gjenge

fengsel

Flere enn 100 personer gjennomfører nå bøtetjeneste i stedet for å sitte i fengsel, vel fire måneder etter at bøtetjenesteordningen ble landsdekkende.

– Med bøtetjenesten ønsker vi å gå bort fra gjeldsfengsel og den sosiale stigmatiseringen det fører med seg. Den bøtelagte får mulighet til å følge opp familiære, sosiale og andre forpliktelser og får gjort opp for seg på en verdig måte. Vi flytter straffegjennomføringen fra fengselet til friomsorgskontorene over hele landet, og vi frigjør fengselsplasser, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Bøtetjenesten er et tilbud til personer som har ubetalte bøter, og hvor Statens innkrevingssentral har forsøkt å inndrive boten uten å klare det. Da gjenstår to muligheter for den bøtelagte: Enten å gå i fengsel eller å utføre bøtetjeneste, et stykke samfunnsnyttig arbeid som organiseres av kriminalomsorgen. Friomsorgskontorene i alle landets fylker organiserer den praktiske gjennomføringen av tjenesten.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

29. og 30. januar møttes kriminalomsorgens medarbeidere fra hele landet til fag- og erfaringssamling om bøtetjenesten.

Sandlie gjennomgikk da bakgrunnen for bøtetjenesteordningen, fra man i stortingsmelding 37 – «Straff som virker» fra 2007 – 2008 begynte å se på muligheten for at fengselsstraff kunne erstattes med for eksempel bøtetjeneste.

Bøtetjenesteordningen ble innført som et prøveprosjekt i Troms i 2014, og erfaringene var såpass gode at Regjeringen valgte å gjøre den landsdekkende fra 1. oktober i fjor.

Kriminalomsorgens sentrale bøteadministrasjon i KDIs avdeling i Horten administrerer bøtesakene og håndterer prosessen frem til botlagte søker om bøtetjeneste. Deretter sendes saken til friomsorgskontoret i bøtelagtes hjemfylke, som sier ja eller nei til søknaden. Sier de ja, sørger kontoret også for gjennomføringen av bøtetjenesten. Hvis søknaden avslås, må straffen gjennomføres i fengsel.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Under samlingen for kriminalomsorgens medarbeidere oppsummerte Odd Einar Reitan og Camilla Falch (bildet) fra bøteadministrasjon arbeidet så langt. Bøteadministrasjonen i KDI sender ut informasjonsbrevbrev til de aktuelle botlagte, mottar søknadene deres og videresender dem til friomsorgskontorene. Bøteadministrasjonen fører også statistikk over ordningen og holder løpende kontakt med Statens innkrevingssentral og politiet, som oversender sakene til kriminalomsorgen.

Odd-Petter Woll har ledet arbeidet med prøveprosjektet i Troms siden starten i 2014, og er fortsatt ansvarlig for ordningen i Troms.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– Så lenge botlagte har arbeidsevne og arbeidsvilje, skal vi være i stand til å legge til rette for en meningsfull bøtetjeneste, sier han.

– De som gjennomfører bøtetjenesten er en mer variert gruppe enn hva vi i utgangspunktet hadde trodd. En liten gruppe har mangeårige rusproblemer med mange brente bruer bak seg, men det er også mange med mye verdifull kompetanse, sier han.

På samlingen var det også satt av tid til å presentere forskjellige måter å organisere bøtetjenesten på og til erfaringsutveksling mellom de involverte, noe som viste seg å være svært nyttig for deltagerne.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.