Ber fylkestinget i Nordland ta stilling til torskeoppdrett

nfk

Oppdrettstorsk truer kysttorsken og utfordrer dyrevelferden, mener fiskere og miljøbevegelse. Nå må fylkestinget si nei til nye konsesjoner, mener Miljøpartiet De Grønne.

– Å bevare kysttorsken er en viktig regional og nasjonal interesse. Det må fylkeskommunen ta ansvar for.

Det sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget. På fylkestingssamlinga på Sortland denne uka ber han fylkestinget si nei til nye tillatelser til torskeoppdrett.

Frykten for at oppdrettstorsk skal rømme eller gyte i merd er en av grunnene til at Havforskningsinstituttet mener ny kunnskap må på plass før torskeoppdrett skaleres opp. Den frykten deles av stadig flere etter at store mengder deformert torsk i vinter er fisket opp nær NorCods lokalitet i Frosvika i Meløy. I februar foreslo Møller at fylkeskommunen på eget initiativ skulle stanse tildelingen av nye tillatelser i Nordland. Det har man ikke anledning til, er svaret fra fylkesrådet.

Les også:  Nordland skal samarbeide med Nedre Schlesien i Polen

– Det er nok riktig. Vi skal forholde oss til handlingsrommet loven gir oss. Men akvakulturloven setter også krav til miljømessig forsvarlighet, understreker Håkon Møller.

På bakgrunn av dette foreslo Møller i plan- og økonomikomiteen tirsdag å presisere at nye tillatelser til torskeoppdrett, på bakgrunn av mangelfullt kunnskapsgrunnlag og faren for genetisk påvirkning av kysttorsken, ikke er i tråd med føre var-prinsippet.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

Forslaget fikk kun støtte fra Rødt og Venstre.

Nå fremmer partiet en uttalelse som ber departementet pause tildelingen av konsesjoner til næringa har ryddet opp.

– Det er bekymringsverdig at næringen ikke har kontroll på rømning av oppdrettstorsk. Vi vet heller ikke skadeomfanget for rømmingen som allerede har skjedd. Vi kan tillate mer oppdrett av torsk før vi har fått kontroll på rømningen og bedre kunnskap om faren dette utgjør for vill torsk, sier fylkestingsrepresentant Sirianna Stormo Pettersen.

Les også:  Dronebase på Andøya: – Et kjempeløft for forsvaret

Møller sier seg enig.

– Vi har over 40 års erfaring med konvensjonelt oppdrett av laks. Vi har ikke råd til å gjenta gamle feil med nye arter. Nå må fiskeriministeren ta grep, sier Møller med henvisning til sin tidligere fylkestingskollega Bjørnar Skjæran.

Tirsdag skrev NRK om oppdrettsnæringens utfordringer med deformert oppdrettstorsk. Også dette må løses før virksomheten skaleres opp, mener De Grønne.

– Dette begynner å ligne dyremishandling satt i system. Her tukler vi med naturen med det offentliges velsignelse. Det må ta slutt, sier Håkon Møller.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.