Det utdannes for få ingeniører – Udekket ingeniørbehov rammer næringslivet

skole universitet

NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at seks av ti bedrifter har et udekket kompetansebehov. Det er et økende behov for ingeniører og teknologer, både på bachelor og mastergrad. Behovet er størst innen elektro og bygg, mens etterspørselen innen data har størst øking.

Dette stemmer overens med tall fra NITOs egne undersøkelser. NITO etterlyser en sterkere innsats for at Norge skal sikre verdiskapende teknologisk kompetanse i årene som kommer.

Les også:  Historisk lønnsoppgjør i frontfaget

– Uten en større satsing på læring hele livet vil norske virksomheter stå i fare for å sakke akterut, mener Trond Markussen, president i Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer NITO.

NITOs president Trond Markussen mener det er viktig at regjeringen, næringslivet og utdanningssektoren tar dette på alvor.

– Vi må gjøre det vi kan for å unngå en situasjon der norske virksomheter sakker akterut fordi de ikke har tilstrekkelig med kompetanse. Livslang læring er avgjørende. Vi må ha god realfagsundervisning i grunnskolen, bidra til at ungdommene velger yrkesfag og realfag gjennom videregående, sikre gode søkertall og bra faglig innhold i ingeniørutdanningene og sist, men ikke minst sikre arbeidstakere læring i arbeidslivet slik at de til enhver tid er faglig rustet til jobben de skal utføre.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

NITO utfordrer regjeringen, næringslivet og utdanningssektoren på å:

styrke rekrutteringen til og gjennomføring av ingeniør- og teknologiutdanninger ved universiteter og høgskoler

lage gode etter- og videreutdanningsløp som kan sikre at de som er i jobb kan videreutvikle sin kompetanse og være relevante for dagens og framtidas arbeidsliv

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.