A-krimsenteret i Nordland:
 – Mindre arbeidslivskriminalitet i fiskeindustrien

skatteetaten

A-krimsenteret har de siste årene fulgt den landbaserte delen av fiskeindustrien i Nordland tett. I 2019 ble det konkludert med at det foregikk grov utnyttelse og arbeidslivskriminalitet. Dagens situasjon viser bedring i forholdene og utbredelsen av a-krim.

Under årets sesong har vi gjennom våre kontroller skaffet oss oppdatert kunnskap om dagens situasjon innenfor fiskerinæringen i Nordland. Resultatene viser så langt mindre a-krimrelaterte lovbrudd i forhold til arbeidstakere og deres rettigheter enn tidligere. I 2022 er det avdekket lovbrudd hos 5 av de 14 kontrollerte virksomhetene.

– Bruddene gjelder hovedsakelig arbeidstidsbestemmelsene og har ikke samme alvorlighetsgrad som tidligere, sier Kurt Kolvereid Jacobsen, senterleder for a-krimsenteret i Nordland. 

Konklusjonen fra a-krimsenteret er at satsningen har hatt en positiv effekt. Virkemidler som blant annet kontroll, synlighet, økonomisk ansvarliggjøring av oppdragsgivere og samarbeid med aktuelle myndigheter i utlandet har bidratt til å krympe handlingsrommet til useriøse aktører. 

– Næringen har tatt utfordringene på alvor
Jacobsen berømmer også fiskemottakene for hvordan de har tatt tak og vært både samarbeidsvillige og endringsdyktige. Han viser til at mange av de kontrollerte fiskemottakene hvor man tidligere har avdekket de største og alvorligste forholdene, i stor grad har innrettet seg og etterlever regelverket på områdene som har vært i fokus.

Les også:  Stenger Rishatt-tunnelen på dagtid

– Dette viser at næringen selv tar grep og sender et tydelig signal om at det ikke er plass til useriøse virksomheter i fiskeindustrien i Nordland, sier Jacobsen.

Han trekker også frem at det utenlandske bemanningsnettverket som representerte den største trusselen og sto for omfattende lovbrudd tilbake i 2019, ikke lenger er til stede i nord.

– Denne aktøren har a-krimsenteret og tilhørende miljøer i etatene fulgt tett de siste årene. Derfor er det svært gode nyheter at samarbeidet og en effektiv bruk av etatenes ulike virkemidler har bidratt til å fjerne denne aktøren fra markedet, mener Jacobsen.

Les også:  Sortland og Vefsn: Nytt fagskoletilbud i landbruket

Han forteller at flere av de kontrollerte fiskemottakene har opplyst at de har kuttet bruken av bemanningsselskaper som en direkte konsekvens av a-krimsenterets innsats og funn.

Til tross for bedring, har a-krimsenteret fortsatt indikasjoner på at det begås arbeidslivskriminalitet i deler av fiskeindustrien. En gjenganger som avdekkes er brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos enkelte virksomheter. Her har næringen fortsatt en åpenbar utfordring. 

– Vi finner fortsatt arbeidstakere som jobber opp mot 15 timers arbeidsdager over lange perioder og uten lovpålagt hviletid. I de tilfeller der vi finner gjennomgående og grove brudd som setter arbeidstakeres liv og helse i fare, er det noe vi ser alvorlig på og som vil bli fulgt opp, sier Jacobsen.

Foreløpige resultater fra a-krimsenterets fiskerikontroller i 2022:

  • Et større utenlandsk bemanningsnettverk er borte fra næringen.
  • Det er kontrollert 10 forlegninger som utenlandske arbeidstakere har hatt som bolig under fiskesesongen. Det er ikke avdekket brudd på kravene til innkvartering.
  • Det er blitt gjennomført samtaler med ca. 120 norske og utenlandske arbeidstakere. Arbeidstakere er gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn. Det er ikke avdekket brudd på allmenngjort lønn.
  • Det er en betydelig nedgang i bruk av arbeidskraft fra bemanningsselskaper sammenlignet med 2019.
  • Det er avdekket brudd på lovlige timer i løpet av arbeidsdagen, men det er ei forbedring i forholdene på dette området hos enkelt aktører sammenlignet med tidligere. Men allikevel er det enkelt aktører der det er avdekket gjennomgående og grove brudd på arbeidstidsbestemmelser.
  • Det er avdekket mindre feil og mangler på arbeidskontrakter hos noen virksomheter. 
  • Det er ikke avdekket tilfeller av ulovlig arbeidskraft, ulovlig opphold eller grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft som tenderer opp mot menneskehandel.
  • NAV vil utrede 4 saker for mulig trygdesvindel.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.