VIDEO: Staten og industrien inngår samarbeid om lavutslippssamfunnet

klima co2

Enova og Norsk Industri signerte 15. august en samarbeidsavtale med målsetting om økt innovasjon, reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet i industrien. Samarbeidet skal bidra til at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, øker sin kompetanse og gjennomfører investeringer som øker energieffektiviteten og reduserer utslippene av klimagasser.

– Norge må i fremtiden ha en konkurransedyktig og klimanøytral industri med verdensledende energi- og klimateknologi, sier Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad og fortsetter:

– Dette vil kreve massiv innovasjon og utvikling av ny teknologi. Enova har siden 2012 bidratt til å realisere mer enn tusen prosjekter i industrien, og vi står klare til å investere videre i fremtidsrettede prosjekter hos norske industribedrifter, sier Nakstad.

– Norsk Industri har over flere år hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Enova. Enova er og har vært et av de viktigste virkemidlene for norske industribedrifter i deres arbeid med å effektivisere energibruk og implementere ny klimateknologi, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

– Norsk prosessindustri har som mål å øke sin verdiskaping samtidig som klimautslippene kuttes til null innen 2050. Dette er ikke mulig uten betydelig risikoavlastning i form av et tett samarbeid med det statlige virkemiddelapparatet. Enova er i den sammenheng et helt avgjørende virkemiddel, sier Lier-Hansen.

Norges klimamål innebærer at industrien må utvikles i retning av tilnærmet nullutslipp. Industriens egne veikart for grønn konkurransekraft gir en pekepinn på de teknologiløpene som industrien selv ser for seg fram mot 2050. Mesteparten av fastlandsindustrien er allerede elektrifisert, og Norge har verdens mest fornybare kraftsektor. Å bringe industrien mot lavutslippssamfunnet vil kreve både at industrien i større grad tar i bruk teknologi som allerede er tilgjengelig og at det utvikles ny teknologi.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.