Vegtilsynet: Dårlig skredsikring på veier i Bodø, Narvik, Lofoten og Helgeland

vegtilsynet

Statens vegvesen, Region nord etterlever ikke krav til skredsikring og skredvern når veiene i regionen. Det mener Vegtilsynet i ny tilsynssak. Vegtilsynet har også gjort egne inspeksjonar i regionen.

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region nord etterlever krav til inspeksjoner av skredsikrings- og skredvernstiltak, og om funn fra inspeksjonane ble handtert i tråd med krav.

Undersøkelsen omfattet disse veistrekningene:

Bodø: E6, Rv77, Rv80

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

Narvik: E6, E10, Rv827

Lofoten: E10

Helgeland nord: E6, E12

Tilsynssaken viste at regionen ikke kan dokumentere at man inspiserer og drifter veistrekningene i tråd med krav. Dette kan medføre at at sikringstiltak ikke verkar som de skal.

Dette kan medføre fare for trafikantene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.