vegtilsynet

Farlige feil på rekkverk: Vegtilsynet åpner tilsynssak mot Vegdirektoratet

På grunnlag av inspeksjonsfunn av manglende rekkverksbolter på flere riksveger, åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet. «Mangler ved bolter i rekkverk er et vegsikkerhetsproblem med høyt skadepotensial. Statens vegvesen sitt styringssystem fanger ikke... Les mer »
vegtilsynet

Vegtilsynet: Dårlig skredsikring på veier i Bodø, Narvik, Lofoten og Helgeland

Statens vegvesen, Region nord etterlever ikke krav til skredsikring og skredvern når veiene i regionen. Det mener Vegtilsynet i ny tilsynssak. Vegtilsynet har også gjort egne inspeksjonar i regionen. Vegtilsynet ville undersøke... Les mer »