Vedlikeholdet av norske veier får stryk

naf

Én av to nordmenn har ikke tillit til at veiene er godt vedlikeholdt, viser ny undersøkelse. – Folk kjører med hjertet i halsen på veier som smuldrer opp. Politikerne må ta folks bekymring for veistandarden på alvor, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Norges Automobil-Forbund, NAF.

Nær én av to, 46 prosent, av befolkningen svarer at de ikke er trygge på at veiene er godt vedlikeholdt i en ny landrepresentativ undesøkelse gjort av Norstat for NAF. Kun 30 prosent svarer at de er trygge på at veivedlikeholdet.

Les også:  LESERINNLEGG: Når propaganda blir til nyheter og politikk

Samtidig bevilges det ikke nok midler til vedlikehold. I regjeringens forslag til statsbudsjett kom det ikke den nødvendige satsningen på rassikring og vedlikehold som NAF og flere har etterlyst.

NAF mener budsjettene til samferdsel ikke må kuttes, og at det må brukes mer penger for å styrke fylkenes vei-budsjetter. I stedet overlater regjeringen til det enkelte fylke å prioritere veivedlikehold. Det er en politikk som ikke virker, mener NAF.

– Vi frykter at veiene vil bli dårligere med dette budsjettet. Investeringer kuttes, samtidig som de store midlene til vedlikehold uteblir. Det er ikke ansvarlig å fortsette som før, når etterslepet på veiene er så enormt, sier Handagard.

Les også:  Skogrydding langs offentlig veg og jernbane i Salten

Etterslepet på vedlikehold vil koste om lag 100 milliarder kroner å hente opp. I tillegg kommer et etterslep på rassikring på rundt 70 milliarder kroner.

– Vedlikehold og rassikring burde fått høy prioritet i dette budsjettet. Det er viktig for trafikksikkerheten at veiene settes i stand. I tillegg må flere strekninger sikres mot ras og skred. Endringer i klima og nedbør gjør at veinettet blir mer sårbart, sier Handagard.

Les også:  FrP kritiske til at samer får urfolksstatus i Grunnloven

Regjeringen har lovet å legge frem en plan for hvordan forfallet på veiene skal håndteres, i samarbeid med fylkene. I Hurdalsplattformen loves også en plan for rassikring av veinettet.

– Løftet om en plan må ikke bli en sovepute for regjeringen. Allerede i dette budsjettet burde regjeringen ha garantert nok midler til å få en start på at den tunge jobben med å hente opp forfallet. Isteden skyves det ut i tid, sier Handagard.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.