Utlendinger kan få forlenget opphold grunnet pandemien

migrasjon integrering

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse. Denne endringen er svært viktig for landbruket.

På grunn av korona-situasjonen er det store utfordringer knyttet til mangel på utenlandske arbeidere i landbruket, som følge av stengte grenser og karantenerestriksjoner.  Problemet er særlig stort i grøntnæringen, der det er snakk om et behov på mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

– Denne endringen betyr at vi nå får på plass et viktig tiltak. Det er allerede nå flere hundre arbeidere i landet som kan få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter som mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Det arbeides videre med flere muligheter for å løse bemanningsproblemer som har oppstått. I tillegg til å beholde utenlandske arbeidstagere som allerede er her, går arbeidet i hovedsak etter to spor. Det er bruk av ledig norsk arbeidskraft, og tilrettelegging for tilgang på arbeidskraft fra utlandet.  En rekke norske arbeidstagere er permittert, og man må se nærmere på om det kan legges til rette for at disse kan ta annet arbeid i permitteringsperioden. Norske studenter og pensjonister er også aktuelle grupper.

Les også:  Enighet i lønnsoppgjøret for hotell- og restaurantbransjen

I tillegg er det viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant og riktig kompetanse. Grøntsektoren er en spesialisert næring, og har behov for personell med ulik bakgrunn. En rekke sesongarbeidere fra utlandet har denne kompetansen

– Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Jeg arbeider nært sammen med næringen og flere departementer for å finne gode løsninger. Jordbruket står foran en arbeidsintensiv periode, så har vi ingen tid å miste, sier Bollestad.

Les også:  Nesten 1 av 3 ligger søvnløse på grunn av økonomien

Endringen i utlendingsforskriften skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.