Trygg Trafikk: – Nordmenn tekster, sover og er beruset bak rattet

bil ratt speedometer

Én av fire menn har kjørt bil etter å ha drukket alkohol, og mer enn hver tredje nordmann har brukt håndholdt mobiltelefon under kjøring. Dette er blant funnene i en fersk rapport om nordmenns sjåføratferd.

2022 ble et dystert år for ulykkesstatistikken på norske veier. 118 personer ble drept i trafikken, som var 38 flere enn året før. Årsakene bak ulykkene er sammensatte, men statistikken viser at i 1 av 3 dødsulykker har uoppmerksomhet vært en medvirkende faktor.

– Alvorlige trafikkulykker er fortsatt et enormt samfunnsproblem og det er vi som sitter bak rattet som er nøkkelen til å forhindre de alvorligste ulykkene. Derfor er det trist og urovekkende at det fortsatt er altfor mange som både ruser seg eller bruker håndholdt mobiltelefon, mens de kjører, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

Det siste året har Volvo Cars og Trygg Trafikk gjennomført flere befolkningsundersøkelser med formål å avdekke atferden til norske sjåfører. Funnene er samlet i en ny sjåføratferdsrapport, som ser nærmere på ulike kilder til distraksjon og uoppmerksomhet bak rattet. Rapporten omhandler særlig bruk av mobiltelefon og rusmidler i forbindelse med bilkjøring, samt hvorvidt folk opplever at egen sinnstilstand kan påvirke kjøringen.

Les også:  Pixel 8a: Ny AI-telefon fra Google

35 prosent av sjåførene i undersøkelsen sier de har brukt håndholdt mobiltelefon under kjøring. Dette tallet er imidlertid enda mer interessant sett i lys av et annet funn: Hele 8 av 10 sjåfører sier de har observert andre som har brukt håndholdt mobil under kjøring.

– Det er en kjent sak at det å be folk om å rapportere på egen atferd kan gi ulike utslag. Vi frykter at de reelle tallene på mobilbruk kan være høyere enn 35 prosent, og at så mange sier de har sett andre gjøre det, kan være en indikator på dette, sier Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Cars Norge.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Mobilbruk under kjøring er høyere i yngre aldersgrupper enn blant de eldre. I aldersgruppene 18-29 og 30-39 år er det henholdsvis 48 og 49 prosent som sier de har brukt håndholdt mobil under kjøring. Og mens 19 prosent av hele befolkningen innrømmer å ha sendt SMS under kjøring, er det henholdsvis 36 og 32 prosent i gruppene for 18-29 og 30-39.

Når det gjelder alkohol og rusmidler, innrømmer 1 av 4 menn at de har kjørt bil etter å ha drukket alkohol, mens 13 prosent har kjørt bil etter å ha inntatt rusmidler eller legemidler med varseltrekant*. I tillegg sier fire av ti menn at de har holdt på å sovne under bilkjøring, mens 13 prosent av mennene sier de faktisk har sovnet bak rattet.

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

– At så mange menn oppgir å ha drukket alkohol, inntatt rusmidler eller vært stuptrøtte under kjøring, er illevarslende. Det kan virke som mange ikke forstår viktigheten av å være konsentrert og til stede når man sitter bak rattet, sier Trosby.

Mange sjåfører sier også at egen sinnstilstand kan påvirke konsentrasjonen bak rattet. Så mye som halvparten av befolkningen (49%) sier at de har vært i en sinnstilstand (stresset, sint, lei seg eller liknende) som har påvirket konsentrasjonen når de har kjørt bil.

– Det er interessant at så mange oppgir at de lar seg påvirke av eget følelsesliv når de kjører bil. Det vitner om at distraksjoner også kan komme innenfra og ikke bare fra eksterne kilder, sier Trosby.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.