snø

Sikre hus og hytte før sprengkulda setter inn!

Sibir-kulda har meldt sin ankomst over store deler av landet, samtidig laver snøen ned i store mengder flere steder. Her Storebrand sine viktigste tips til skadeforebyggende tiltak for hus og hytter på vinterstid:... Les mer »
storebrand

Storebrand Bank justerer rentene

Storebrand øker renten på boliglån og banksparing. Flytende boliglånsrente justeres opp med 0,25 prosentpoeng. Renten økes med inntil 0,20 prosentpoeng på innskudd. – Storebrand justerer renten på boliglån og innskudd som en... Les mer »
storebrand

Storebrand strammer inn klimakravene og ekskluderer oljegiganter

Storebrand vil bidra til å øke tempoet i det grønne skiftet, og strammer inn kravene til alle investeringer i ny klimastrategi. Strategien beskriver hvordan Storebrand, blant annet gjennom aktivt eierskap, skal bidra til... Les mer »
storebrand

Storebrand i verdenstoppen på bærekraft

Storebrand er i dag rangert som verdens mest bærekraftige forsikringsselskap i indeksen Global 100. Kåringen rangerer også Storebrand som Nordens mest bærekraftige selskap i finansbransjen. – Dette er en viktig anerkjennelse av... Les mer »
skatt

Storebrand Bank justerer rentene på boliglån

Selv etter endringene vil banken tilby konkurransedyktige betingelser. Fastrentene er samtidig blant de desidert billigste i markedet. De flytende rentene øker med inntil 0,25 prosentpoeng, både på boliglån og innskudd. Storebrand Bank... Les mer »
storebrand

Storebrand blant 100 mest likestilte globale selskaper

Storebrand er et av verdens 100 mest likestilte selskaper, viser global kåring. Men mye arbeid gjenstår. Den ideelle organisasjonen Equileap har i dag publisert kåringen av de 100 mest likestilte selskapene i... Les mer »
odd arild grefstad

Finansallianse forplikter seg til karbonfri investeringsportefølje innen 2050

En allianse bestående av noen av verdens største pensjonsfond og forsikringsselskap har gått sammen om en unik forpliktelse til en karbonfri investeringsportefølje innen 2050. Storebrand er en av 12 grunnleggere av den... Les mer »
Nordic CEOs for a Sustainable Future

Nordiske næringslivsledere ønsker økt fokus på klima og mangfold

En allianse av nordiske næringslivsledere, «Nordic CEOs for a Sustainable Future» møtte tirsdag statsministre for de fem nordiske landene for å diskutere en felles tilnærming for å løse verdens bærekraftsutfordringer. Næringslivslederne anerkjenner... Les mer »
odd arild grefstad

Ny konsernorganisering i Storebrand

Storebrand gjør nå endringer i konsernledelsen. Endringene skal rigge konsernet for bedre kundeopplevelser, økt tempo og lønnsom vekst. Heidi Skaaret vil ta over som leder for det nye satsingsområdet Personmarked Norge (PM), som... Les mer »
storebrand

Storebrand Bank setter opp flytende renter på boliglån

Storebrand Bank vil også etter rentehevingen tilby konkurransedyktige boliglån. Storebrand hever de flytende, ordinære boliglånsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Etter endringen vil renten på Bærekraftig boliglån på 2 millioner kroner være 2,69%*.... Les mer »