Nordiske næringslivsledere ønsker økt fokus på klima og mangfold

Nordic CEOs for a Sustainable Future

En allianse av nordiske næringslivsledere, «Nordic CEOs for a Sustainable Future» møtte tirsdag statsministre for de fem nordiske landene for å diskutere en felles tilnærming for å løse verdens bærekraftsutfordringer.

Næringslivslederne anerkjenner at fristen i 2030 for å realisere FNs bærekraftsmål nærmer seg med stormskritt. Selskapene ønsker å bidra til sterkere og raskere utvikling i riktig retning – spesielt innen to områder: klimaendringer, og mangfold og inkludering i arbeidslivet.

Konsernsjefene presenterte sin visjon for å realisere FNs bærekraftsmål gjennom økt offentlig-privat samarbeid og integrering av bærekraftsmålene i de respektive selskapenes strategier og forretningspraksis. Møtet med de nordiske statsministrene fant sted under Nordisk råds møter på Island denne uken.

Lederne forplikter seg til å bygge bærekraft og FNs bærekraftsmål inn i sin forretningsvirksomhet og beslutninger, både ved å integrere dem i egne strategier og retningslinjer, og ved å stille forventninger til samarbeidspartnere.

Nordic CEOs for a Sustainable Future ble etablert i 2018 for å stimulere til felles lederskap og innsats for å levere på FNs bærekraftsmål. Lederne i gruppen representerer selskaper med en samlet omsetning på mer enn 110 milliarder euro som direkte sysselsetter over 290 000 mennesker, opererer i over 120 land og betjener flere hundre millioner mennesker hver eneste dag.

Les også:  LESERINNLEGG: Besøksbidrag til glede for turister og lokalbefolkning

– Bærekraftig utvikling er vår tids største utfordring. Vi må stå samlet for å finne felles løsninger. I Norden har vi en lang historie med godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å utvikle bærekraftige samfunn. Vi tror at «The Nordic CEOs for a Sustainable Future» kan spille en viktig rolle i dette fremover.  Innen klimaendringer og mangfold har vi en mulighet til å fremme endringer, ikke bare i Norden, men globalt – både i egen virksomhet og verden rundt oss, sier konsernsjef Hilde Merethe Aasheim i Hydro. 

– Norden er historisk og kulturelt sammenvevd, basert på et felles verdisett. Selskapene vi leder har tatt med seg disse verdiene når vi har ekspandert inn i nye markeder og forretningsområder. Vi tror at når vi samarbeider kan vi skape positiv og langvarig endring. Det var denne overbevisningen som bidro til at vi valgte å etablere denne alliansen. Med en fokusert innsats innen det vi mener er to av de viktigste utfordringene vi som virksomheter møter – å møte klimaendringene med konkrete tiltak, og å bidra til økt mangfold og inkludering i arbeidslivet – så håper vi å drive frem endring både i egne organisasjoner og hos våre respektive forretningspartnere, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Les også:  LESERINNLEGG: Ordføreropprør mot regjeringens elbiltvang

– For å løse de største utfordringene I vår tid, må vi forene krefter. Dette initiativet forplikter toppledere i de mest innflytelsesrike nordiske selskapene til å sette til side konkurranse, og dele kunnskap om nye forretningsmodeller som er i tråd med FNs bærekraftmål. Som en kapitalforvalter ser  vi store forretningsmuligheter i å tilpasse investeringsporteføljer til en bærekraftig agenda. De globale kapitalmarkedene er et av de mektigste våpnene vi har i kampen mot klimaendringene, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

– Dette samarbeidet gir oss en nyttig plattform for å danne nye partnerskap som kan skape løsninger på tvers av privat og offentlig sektor. Vi må endre matsystemet ved å øke transparens og redusere karbonavtrykket i verdikjeden. Verden er i en krevende situasjon hvor mer enn 800 millioner mennesker sulter, to milliarder mangler tilstrekkelig næring og en tredjedel av all mat blir ikke spist og går til spille. Vi trenger en koordinert innsats for å løse disse problemene, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

– FNs bærekraftmål inspirerer og gir retning for Equinors beslutninger. Mangfold og inkludering, samt klimaløsninger står sentralt i våre prioriteringer og i prinsippet om at «ingen skal utelates». Jeg ser frem til vårt samarbeid gjennom initiativet Nordic CEOs for a Sustainable Future og konstruktiv dialog med Nordisk Ministerråd, for å bidra til å øke endringshastigheten og levere løsninger som monner, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

– Næringslivet må se bærekraft som avgjørende. Bærekraftige forretningsmodeller bygger også «grønn konkurransekraft». Transportsektoren står for 15% av globale utslipp, som en stor transportaktør er vi både en del av problemet og en del av løsningen. Uten kutt i transportsektoren vil ikke verden nå klimamålene. Samarbeid mellom privat og offentlig sektor er nødvendig, det samme er samarbeid mellom sektorer, vi klarer ikke å nå målene hver for oss. Vi ser dette forumet som ett av mange initiativ som vil få fortgang i arbeidet. Sammen står vi sterkere, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.