Storebrand strammer inn klimakravene og ekskluderer oljegiganter

storebrand

Storebrand vil bidra til å øke tempoet i det grønne skiftet, og strammer inn kravene til alle investeringer i ny klimastrategi.

Strategien beskriver hvordan Storebrand, blant annet gjennom aktivt eierskap, skal bidra til at selskaper verden over reduserer utslipp og tilpasser seg klimaendringene. 

En av konsekvensene er også at to av verdens største energiselskaper, Exxon Mobil og Chevron, i tillegg til Basf, Rio Tinto og Southern Company, ekskluderes fra alle Storebrands fond på bakgrunn av lobbyvirksomhet mot Parisavtalen. 

– Vi har som mål å være en ledende leverandør av bærekraftige investeringsløsninger. Med denne strategien styrker vi alle verktøyene vi som investor har til rådighet – med en innstramming av kriteriene for eksklusjoner, større investeringer i løsninger og en mer aktiv rolle overfor selskaper som kan bidra til endring. Klimarisiko er en av de største utfordringene verden og investorer står overfor. Derfor må investorer flytte store mengder kapital til selskaper som leverer løsninger på klimakrisen – og vekk fra selskaper som ikke tar klimarisiko på alvor, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Les også:  LESERINNLEGG: Rekordhøye drivstoffpriser i 2022

Den nye klimastrategien innebærer en styrket satsing på aktivt eierskap, ikke bare overfor produsentene av fossil energi, men også overfor storforbrukere av energi, som industriselskaper med store utslipp. 

Storebrand skal ha netto null i klimagassutslipp fra sine investeringsporteføljer senest innen 2050.

– Som en av Nordens største kapitalforvaltere er vi bekymret for klimaendringenes effekt på økosystemer, samfunn og økonomier, og dermed våre egne porteføljeselskaper. Heldigvis har vi også betydelig påvirkningskraft, og kan bidra til å akselerere avkarboniseringen i den globale økonomien. Storebrand har i 25 år jobbet med bærekraftige investeringer, og med vår nye klimastrategi trapper vi opp arbeidet og tar det to skritt videre. Disse grepene er nødvendige for å sikre kundenes investeringer for fremtiden, sier Saugestad.

Les også:  LESERINNLEGG: Rekordhøye drivstoffpriser i 2022

Noen av de direkte konsekvenser av Storebrands nye klimastrategi er at 27 selskaper ekskluderes, fem selskaper som følge av lobby-virksomhet og ytterligere 22 på grunn av investeringer i virksomhet relatert til kull og oljesand. 

Per i dag er rundt en tredel av alle Storebrands investeringer fossilfrie, og Storebrands svenske virksomhet, SPP, tilbyr kun fossilfrie fond.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.