Støtter utvikling av grønn næringstransport i Nordland

nfk

Fylkesrådet bevilger i overkant av 1,7 millioner kroner til det treårige projektet ACE Green. – Det er et overordnet mål å få mer transport av gods over på bane. Dette både for å begrense utslipp, men også for å begrense trafikk og belastning på vegsystemet, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Prosjektet Arctic Central Europe Green Corridor (ACE Green) sitt hovedmål er er å bidra til utvikling av en effektiv, grønn godskorridor mellom Nord-Norge og Europa. Flere daglige tog vil i kombinasjon med båtløsninger, grensekryssende tilbud, innovativ regional distribusjon og terminalutvikling styrke eksportveiene for sjømatnæring og industri.

Les også:  Bodø Bilutleie feirer 50 år: – Nærmest vokst opp i selskapet

Partnerskapet i ACE Green består av Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON), Helgeland Havn, Mo i Rana Havn, Rana Utvikling (RU), Meyership, Bodø Havn og Klosser Innovasjon.

– Søknaden kommer som et resultat av et tidligere 3-årig gjennomført prosjekt støttet av Nordland fylkeskommune. Dette prosjektet har gitt usedvanlig gode resultater og medført bl.a. 50 % økning i godstrafikk i prosjektfasen, noe som har vært viktig for de næringsaktørene som dette gjelder. Prosjektet har et klart mål om først fire og etter hvert fem daglige godstog på Nordlandsbanen hver vei.  Da arbeidet i prosjektet startet i 2017 var av antall daglige avganger to. Derfor er det ikke vanskelig for fylkesrådet å gå inn med støtte til en treåring fortsettelse av dette viktige arbeidet inn i det grønne skiftet, avslutter Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.