Flere vil få utdanning i politimyndighet

politi

Politihøgskolen er i gang med en utvidet utdanning til de som skal utøve en eller annen form for politimyndighet. Det gjelder nå også spesialister uten politifaglig utdanning, i første rekke inn mot etterforskning.

Det er politimesterne som tildeler politimyndighet til ansatte uten politifaglig utdannelse, og da er det snakk om såkalt begrenset myndighet, for å ivareta oppgavene. I noen tilfeller er det Politidirektoratet som utsteder myndigheten. Det har vært ulikt nivå og variasjoner i opplæringen for denne gruppen, både i og utenfor politiet.

– Politihøgskolen tar nå et helhetlig og faglig grep om alt personell som utøver politimyndighet i Norge. Utdanningstilbudet er en bekreftelse på at kompetansen i politiets generalistutdanning står fjellstøtt. Samtidig har samfunns- og kriminalitetsutviklingen medført et behov for spesialistkompetanse innenfor flere områder – og behov for en prioritert styring av politiutdannet personell mot politiets kjerneoppgaver, sier fagansvarlig for utdanningen, Per Håkon Sand.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Også spesialister
Høgskolen har over mange år gitt et utdanningstilbud til arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere. Dette fortsetter, med oppgradert studieplan og flere moduler.

Nå kommer også et styrket tilbud for spesialister uten polisiær utdanning, som er ansatt eller skal ansettes, i politiet. Dette var også et initiativ fra Politidirektoratet. Eksempler på målgrupper kan være ingeniører, økonomer og analytikere, men også andre fagområder kan være aktuelle. Her er innslagspunktet en bachelor, eller master – og da et påfølgende tilbud om utdanning i politimyndighet og politifaglige emner. Deretter kan man så gå videre med ytterligere spesialisering og videreutdanning gjennom politiets eksisterende utdanningstilbud.

Les også:  Streikefare i Avinor fra onsdag

Utenfor politiet
Også ansatte utenfor politiet som utøver ulike typer politimyndighet skal få tilbud om den nye utdanningen, og de ulike modulene knyttet til denne. Eksempler på dette er innenfor Kriminalomsorgen, Forsvaret og statlig og privat naturoppsyn. Sistnevnte har en omfattende aktivitet, og noe opplæring gis i dag på ulike måter utenfor Politihøgskolen.

– Politihøgskolen registrerer at antallet med tildelt politimyndighet øker. I Norge innehar nærmere 3000 personer begrenset politimyndighet, halvparten av disse i politiet. Det er ikke hensiktsmessig eller forsvarlig at alle som tildeles begrenset politimyndighet, skal ha tilgang til alle fullmakter og maktmidler som politimyndigheten inneholder, men de må være underlagt det samme regel – og kontrollregime som ellers gjelder i etaten, understreker Sand.

Nye moduler og ny lærebok
Det er utviklet en grunnmodul på fem studiepoeng, som all utdanning innen politimyndighet bygger på. Så følger øvrige moduler med 15 studiepoeng, og også et tilbud om ytterligere fem studiepoeng for noen grupper. En pilot for alle målgrupper, med løpende påmelding – er nå i gang.

Les også:  LESERINNLEGG: Bibliotek = bolyst

– Utdanningen omfatter det teoretiske innholdet i den obligatoriske utdanningen for personell som skal tildeles begrenset politimyndighet. Kunnskap er i første rekke en rettsikkerhetsgaranti for borgerne og personellet som utøver myndighet, men også en forutsetning for å anvende virkemidlene i den konkrete situasjon personellet står overfor, sier Per Håkon Sand.

En ny lærebok «Jus for utøvere av begrenset politimyndighet», skrevet av Steinar Fredriksen og Per Håkon Sand ved Politihøgskolen, kommer ut i slutten av oktober.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.